Testovací systém Landslide firmy Spirent Communication je komplexní end-to-end testovací nástroj, který je schopen emulovat přístupy milionů mobilních datových účastníků k mobilní síti prostřednictvím různých technologií (5G, LTE, UMTS, GPRS, CDMA2000, Wi-Fi...).

Orientační cenová hladina 750 000 Kč + bez DPH *
*Cena základního modelu se nachází v tomto rozpětí

Místo pro poptávané produkty

Produkty, které chcete poptat, vložíte tlačítkem Vložit do poptávky na stránce vlevo.

Chcete s námi raději mluvit přímo? Zavolejte:
+420 541 633 670

Pokud toto není to co hledáte:


Umožňuje testovat jednotlivé prvky páteřní sítě pod kritickou zátěží za pomoci emulace klíčových elementů mobilní sítě a tímto izolovat a odhalit funkční a výkonové limity jednotlichých částí CORE sítě. Má schopnosti emulovat control plane i data plane a poskytuje emulaci miliónů mobilních účastníků v různých stádiích aktivace, deaktivace a handover mezi buňkami, to vše při vysílaní a přijímání aplikačních dat. Nedílnou součástí je také emulace potřebných elementů a rozhraní páteřní sítě sousedící s testovaným prvkem - DUT, tak aby byl pordoben identickým podmínkám jako v prostředí produkční sítě. 

Mezi podporované aplikace patří:

 • 5G  AMF, AUSF, CHF, Dual-Connectivity 5G NSA, gNB, IP Data, Network Mobility, NEF, NRF, NSSF, PCF, SMF, UDM, UPF
 • 4.5G  DECOR, Dual-Connectivity 5G NSA, eMBMS, Emergency PDNs, HSS, IoT, IP Data, IPSec, LCS, MCPTT, MME, NB-IoT IP/Non-IP, Network Mobility, Off line Charging, On line Charging, Rel14 CUPS, SCEF, SGW-C/SGW-U, PGW-C/PGW-U, Video Quality, Voice Quality, VoLTE/VoIP
 • 4G  CSFB, Dual-Connectivity 5G NSA, EIR, eMBMS, Emergency PDNs, eNodeB, ePDG, Femtocell, HSS, IP Data, IPSec, Iu-CS/3G Voice, L2TP VPN Gateway, LCS, MME, Network Mobility, Off line Charging, On line Charging, Security Gateway, SGW/PGW, SMS, SRVCC, Video Quality, Voice Quality, VoLTE/VoIP
 • 2G/3G CSFB, EIR, Emergency PDNs, Femtocell, GPRS, HLR, HNB Gateway, Home NodeB, IP Data, Iu-CS/3G Voice, MSC, Network Mobility, Security Gateway, SGSN/GGSN, SMS, UMTS
 • Diameter AAA Diameter, DCCA, DRA, EIR, HLR, HSS, IPSec, LCS, MME, Off line Charging, On line Charging, PCC, PCRF, SCEF, SGSN/GGSN, TAS/AS
 • IMS ATCF/ATGW, BGCF, ePDG, E-CSCF, GMLC, HSS, I/P/S-CSCF, IMS, IPSec, MCPTT, MGCF, TAS/AS, Video Quality, Voice Quality, VoLTE/VoIP, VoWi-Fi
 • Wi-Fi CAPWAP, ePDG, GRE, IP Data, IPSec, Security Gateway, Trusted/Untrusted WiFi Access, VoWi-Fi, Wi-Fi Offload, Wi-Fi RF
 • další AAA Radius, ABR Video, CDMA Femtocell, CDMA2000, eHRPD, IP Data, IPSec, L2TP VPN Gateway, LDAP, MIPv4/v6, Mobile Attacks, QoS/QoE, Radius, Reporting, Test Automation, UDR, WiMAX, WLAN Gateway

Landslide umožňuje dodavatelům technologií přesně určit funkční vlastnosti jejich zařízení a především otestovat chování a výkonnost ve skutečných podmínkách mobilních sítí před nasazením do provozu u svých zákazníků a případné chyby včas odladit. Poskytovatelům služeb umožňuje Landslide proměření výkonnosti jejich sítě a validace nových funkcí a služeb v laboratoři při procesu výběru dodavatelů nových technologií, zjišťování vzájemné interoperability zařízení od různých výrobců, před aplikací upgradů či odhalování kritických míst CORE sítě. Díky eimulaci chování reálných uživatelů s reálnými aplikacemi je Landslide schopen zajistit hladký a bezproblémový přechod z laboratoře do živé sítě.

Landslide je modulární systém, který je tvořen testovacím serverem - TS v podobě různě výkonných HW platforem nebo i plně virtualizovaným SW a řidícím serverem - TAS (opět HW nebo virtualizovaný), který zajišťuje konfiguraci všech testovacích scénářů a potřebné licence. Minimální konfigurace je 1 TS + 1 TAS a je možné vzájemně kombinovat až 32 TS (HW nebo vitrual) a dosáhnout tak požadovaných výkonových paramentrů pro Control Plane (počet unikátních spojení) a pro Data Plane (datovou propustnost).

Landslide je multiuser systém se kterým mohou pracovat uživatelé současně ať v prostředí web GUI nebo automatizovaně pomocí Tcl API nebo RESTful API.

 

Platformy a aplikace
Aplikace přístroje Lansdlide jsou k dispozici buď jako Appliance na fyzických serverech nebo virtualizační testovací funkce pouze jako software. Fyzické HW platformy podporují emulaci velkých objemů provozu, aby bylo možné spolehlivě otestovat, že sítě budou fungovat dle požadavků v reálných podmínkách. Naproti tomu virtualizované testovací funkce lze nasadit přímo na cloudovou infrastrukturu, aby bylo možné lépe posoudit výkon funkce nativní cloudové CORE sítě.

Landslide C100-M4

 • Umožňuje uživateli poskytovat emulaci v nejvyšším možném měřítku objemu provozu mobilních aplikací a v nejrealističtější podobě emulace. Díky podpoře režimu Fireball data performance a to v kombinaci s rozhraním 25G, 40G nebo 100G (2 porty) dosahuje velmi vysokého výkonu potřebného k testování vysokokapacitních mobilních sítí poslední generace.

 

Landslide C50

 • Poskytuje všechny funkce a dostatečný výkon pro emulaci datového provozu od velkého množství klientů (UEs) navržený tak, aby splňoval požadavky emulace v malém měřítku v prostředí zkušebních laboratoří a při vývoji síťových zařízení.
 • Zjednodušuje konfiguraci testovacího systému sdružením funkce Landslide Test Manager a Test Server v jedné platformě.
 • Poskytuje všechny funkce potřebné pro izolované testování jednotlivých síťových prvků nebo end-to-end testování celé Core sítě, Wi-Fi, Diameteru a IMS.
 • Podporuje testování, emulaci a podpůrné funkce pro veškerá rozhraní a elementy mobilní sítě, které jsou pro Landslide k dispozici.


Landslide E10

 • Testovací platforma malého formátu, která se spíše hodí pro stolní, laboratorní či distribuované použití při testování mobilních zařízení a sítí Wi-Fi. 
 • Může být použita buď jako doplňkový Test Server (TS) připojený do systému s Landslide C100, C50 nebo jako zcela  samostatný přístroj.
 • Podporuje scénáře testování pro CN sítě, Wi-Fi, Diameter a IMS včetně testování Over-The-Air pro vývoj, ověřování parametrů produktů před nasazením do sítě.

 

Landslide Virtual

 • Emuluje signalizaci a datový provoz od mobilních uživatelů při jejich pohybu po síti a při používání služeb operátora a OTT.
 • Zahrnuje emulaci kompletní sady síťových elementů a rozhraní pro páteřní sítě, Diameter, IMS a Wi-Fi. To umožňuje kompletní validaci sítě nebo izolaci testovaných elementů end-to-end pro virtualizovanou EPC, Wi-Fi controller, AAA, PCRF.
 • Landslide Virtual nabízí maximální testovací schopnosti a výkon pro použití v prostředí VNF.
 • Ocení zejména uživatelé při vývoji a testování v plně virtualním prostředí pro kontinuální integraci / DevOps.


Landslide 5G

 • Systém Landslide poskytuje kompletní sadu funkcí, kapacitu a výkon shodující se s požadavky vývoje směrem k sítím 5G. Poskytuje emulaci pro miliony zařízení všech typů, komunikujících se sítí rychlostí desítek tisíc událostí za sekundu a provozu gigabitů za sekundu. Díky své jedinečné schopnosti dynamického testování může Landslide testovat všechny prvky infrastruktury 4G a 5G izolovaně a následně změnit topologii testování tak, aby postupně začleňoval více a více síťových elementů do testovacího scénáře pro kompletní validaci end-to-end nebo network slice.
 • Lze vytvořit složité scénáře modelování hovorů 5G, které zahrnují konkrétní zařízení 5G v různých fázích aktivace, deaktivace, duální připojení, handovery a datové přenosy 5G. Operátoři mobilních sítí mohou také provádět záznamy měření v živé 5G síti a pomocí Landslide je replikovat v laboratoři pro maximální realitu testovacích scénářů.
 • Editor zpráv, které nabízí Landslide umožňuje vlastní varianty zpráv v klíčových rozhraních, které uživatelům umožňují dokončení vývoje rychle se měnících rozhraní z jedné verze 3GPP do druhé. Podporováno na N1, N11 a 5G SBA rozhraní.
 • Kromě rozsáhlých možností testování 5G nabízí Spirent Landslide také individuální emulátory související s 5G (např. gNB, AMF, SMF, UPF, AUSF, CHF, LMF, NEF, NRF, NSSF, PCF, UDM, SGW-C, SGW-U, PGW-C, PGW-U, atd.). Tato možnost emulace je ideální pro laboratorní konfigurace, kde je třeba k úspěšnému dokončení testu vyžadováno elementu s kompatibilitou podle 3GPP.


Landslide LTE

 • Umožňuje výrobcům technologií a poskytovatelům mobilních služeb zátěžové testování jejich LTE CORE sítí a zařízení. Systém emuluje uživatele mobilních zařízení s aplikacemi v takovém měřítku, aby bylo možné ověřit schopnosti sítí s masivním nárůstem množství generovaného signalizačního provozu od milionů smartphonů a poskytovat šířku pásma a kvalitu služby nezbytnou k vysokorychlostnímu připojení k Internetu přes mobilní síť.
 • Představuje komplexní end-to-end testovací systém, který emuluje miliony uživatelů mobilních dat připojených k LTE pátení síti nebo při přechodu mezi sítěmi LTE a GSM, UTMS nebo eHRPD.
 • Emulací prvků datové LTE CORE sítě v kombinaci s datovým a signalizačním provozem poskytuje testovací aplikace LTE emulace reálného světa milionů UE v různých fázích aktivace, deaktivace vč. handoveru mezi buňkami. Emulace probíhá při stahování a odesílání dat od reálných aplikací.


Landslide IoT

 • Poskytuje kapacitu a výkon, které jsou v souladu s požadavky testování IoT, schopnost emulovat miliony připojených zařízení všech typů komunikujících se sítí rychlostí desítek tisíc událostí za sekundu.
 • Díky schopnosti dynamického testování dokáže otestovat veškerou IoT infrastrukturu s izolací jednotlivých uzlů a následně změnit topologii se začleněním více a více uzlů do testovacího scénáře pro testování end-to-end.
 • Umožňuje vytvořit komplexní scénáře provozu IoT zařízení, emulovat konkrétní zařízení IoT v různých fázích aktivace, deaktivace, handover a datové přenosy IoT. Poskytovatelé služeb mohou z měření v živé síti IoT zachytit vzorek, který lze v systému Landslide následně replikovat v laboratoři.
 • Kromě rozsáhlých možností testování, Landslide nabízí i emulaci jednotlivých elementů IoT sítě (SMSC, C-SGN, SCEF, MME, HSS). Tato možnost emulace je ideální pro laboratorní konfigurace kde je při měřeních vyžadován patřičný element sítě plně kompatibilní s 3GPP standardem.
 • V neposlední řadě poskytuje také prostředky k testování SCEF proti emulované RAN a nebo EPC v rámci jednoho přístroje.

Landslide Wi-Fi

 • Využívání sítí Wi-Fi k odlechčení datového provozu v 3G a 4G sítích se stalo důležitou součástí koncepce řízení kapacity v mobilních sítích. WLAN Gateway je pro tzv. Wi-Fi Offload kritickým prvkem, který poskytuje důvěryhodný přístupový bod pro přístup do mobilní sítě a Internetu. 
 • Emulací tisíců koncových zařízení UE a přístupových bodů AP poskytuje Landslide rozsáhlou podporu pro testování všech klíčových elementů jako jsou Wi-Fi Offload Gateway, WLAN Controller a CAPWAP Controller. 


Landslide VoLTE/IMS

 • Emulace elementů sítě pro podporu VoLTE/IMS doplňuje o emulaci VoLTE klientů na základě SIP protokolu pro testování LTE MME a LTE Gateway. Kromě toho přidává samostatný element SIP proxy / IMS P-CSCF pro testovací scénáře, které nevyžadují emulaci UE SIP klientů. Funkce emulace podporující VoLTE / IMS umožňuje vytváření testovacích scénářů s tisíci uživateli UE, kteří volají a přijímají hovory VoLTE a současně provádí přenos dat.
 • Umožňuje vytvořit komplexní scénáře modelování hovorů, které zahrnují UE v různých fázích aktivace, deaktivace, předání, datových přenosů a volání VoLTE. 
 • Landslide může testovat proti kompletní EPC nebo může emulovat většinu elementů CORE sítě podle konkrétních testovacích požadavků. 
 • Implementace je v souladu s GSMA IR.92 a GSMA IR.94 a je nástrojem pro testování interoperabilní VoLTE sítě a implementace v EPC elementech.

Landslide Diameter

 • Umožňuje end-to-end otestovat signalizaci v síti a zajitit efektivní a optimalizovaný přenos signalizace protokolu Diameter.
 • Nabízí efektivní řešení pro testování funkcí AAA, mobility management a tarifikaci v dnešních vyspělých komunikačních sítích typu all-IP.
 • Simuluje scénáře reálného provozu a modely volání v dostatečném měřítku pro validaci funkcionality a výkonosti síťových prvků v jednotlivých uzlech páteřní sítě. Poskytuje emulaci reálného stavu sítě s miliony autentifikací, autorizací a transakcí tarifikace důležité při ověřování výkonových charakteristik zařízení různých dodavatelů v laboratoři.
 • Emulací současných a plánovaných modelů signalizační zátěže sítě výrazně přispívá k optimalizaci návrhu a dimenzování sítě a napomáhá tak eliminovat spory a dohady v přepovědi reálné signalizační zátěže.

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

      Looking for reseller ?

Are you looking for
a sales partner?

More info