Naše řešení pro: měření teplotní homogenity prostředí

Teplotní mapy, neboli teplotní validace prostoru

Ve farmaceutických provozech, a nejen v nich se v dnešní době stále častěji setkáváme s požadavky na provedení měření teplotních map (resp. teplotní homogenity prostředí) či teplotní validaci nějakého prostoru.

Proto i my provádíme toto měření, které v mnoha případech požaduje SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) např. při skladování nebo distribuci léčiv či termolabilního zdravotnického materiálu v provozech jako jsou distribuční sklady léčiv, při přepravě ve vozech apod.

Dále toto měření požadují v některých případech instituce jako ČIA, SVS (Státní veterinární správa) apod.

Výstupem z měření je kompletní zpráva / protokol (validační / z měření teplotní mapy) s vyhodnocením teplotních parametrů v jednotlivých prostorech a určením, jestli daný prostor splňuje dané teplotní podmínky nebo ne (řídí se podmínkami, ve kterých je nutné skladovat daný termolabilní materiál). Součástí jsou také naměřená data v tabulkách i grafech a případná doporučení pro rozmístění prvků stálého monitoringu teplot v těchto prostorech.

Pro provádění těchto činností máme svůj vlastní vzor výstupní zprávy z měření / validačního protokolu. Obsah tohoto protokolu většinou dopředu diskutujeme se zákazníkem tak, aby bylo případně možné zahrnout i specifické požadavku daného zákazníka / měřeného prostoru do jeho konečné podoby.

Potřebujete stálý systém měření a záznamu teplot?

Činnosti, které zahrnujeme do této oblasti:

  • Měření teplotní mapy prostoru (sklad, lednice, mrazák…)
  • Měření teplotní homogenity prostoru (sklad, lednice, mrazák…)
  • Validace skladu
  • Validace lednice
  • Validace mrazáku
  • Validace chladicího boxu
  • Validace mrazicího boxu

Máte zájem o něco podobného? Zajímá Vás cena?

Zašlete nám kontakt, ozveme se Vám. Případně jsme k zastižení zde:

sys@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

      Looking for reseller ?

Are you looking for
a sales partner?

More info