Naše řešení pro: systémy testování elektrické bezpečnosti

Safety a Hi Pot testery

Zajišťujeme dodávky kompletních systémů pro zkoušky elektrické bezpečnosti nebo samostatných HiPot testerů mnoha světových výrobců.

Testovací systémy nebo vysokonapěťové testery dodáváme včetně zaškolení obsluhy, technické podpory, kalibrací a záručního i pozáručního servisu.

Zajistíme pro vás dodávky:

 • Jednoduchých i multifunkčních VN testerů a kompletních systémů.
 • VN testovacích boxů, ohraničení pracovišť s vysokým napětím.
 • Dielektrické izolační podložky a rukavice.
 • Ovládací software.
 • Přepínací matice – VN selektory.
 • Možnost rozšíření systémů o měření a testování dalších parametrů (NN, proud, odpor, teploty …).
 • Možnost implementace do stávajících výrobních procesů.

Námi dodávané a integrované značky:

 • Kikusui
 • GW Instek

01. Jednoduchý nebo kombi tester?

Multifunkční (kombi) testery jsou VN testery kombinující test ochranného vodiče, test izolačního odporu, test vysokým napětím (HiPot flash test) a případně měření unikajícího proudu či funkční test v jednom přístroji.

Opakem jsou jednoduché, jednoúčelové testery, které lze nasadit pro jednoduché testování. Příkladem je tester ochranného vodiče nebo AC Hipot tester.

Volba vhodného výrobce a typ použitého testeru vždy závisí na konkrétní aplikaci. S volbou vhodného řešení Vám pomohou naši aplikační inženýři s letitou praxí v oblasti testování vysokým napětím.

Dodávané testery umožňují:

 • Zjednodušení a urychlení testování
 • Minimalizace chyb obsluhy a zvýšení bezpečnosti práce
 • Testy: HiPot (flash) test, izolační odpor, odpor ochranného vodiče, unikající proudy, funkční test
 • Zastřešení systému SW platformou na míru

Potřebujete něco podobného?

02. Bezpečnost především

Při práci s životu nebezpečným napětím slouží k zajištění bezpečnosti obsluhy testovací boxy vybavené patřičným stupněm ochrany. Testovací box nedovolí obsluze dotyk s testovacím zařízením (DUT), u probíhajícího testu dojde po otevření krytu k přerušení testu, čím se minimalizuje možnost dotyku obsluhy pracoviště a DUT.

K přehlednému vyznačení a omezení vstupy do prostoru testování používáme řetězové zábrany nebo pásové zábrany a výstražné pásky. Testovací pracoviště je také vhodné vybavit dielektrickou podložkou.

Stejně jako při výběru vhodného testeru Vám i zde rádi poradíme. Vysokonapěťový tester Vám pak dodáme jako kompletní testovací celek včetně příslušenství.

Potřebujete něco podobného?

03. Reference: integrace HiPot testeru

Poloautomatické VN testovací pracoviště

Pro zákazníka z oblasti automotive jsme navrhli a postavili řešení, které je složeno z Hipot testeru, testovací matice (selektoru) a testovacího boxu.

Testovací pracoviště je řízeno námi vyvinutým programem, který zabezpečuje měření, uložení výsledků a tisk protokolu na připojené tiskárně.

Testovací box jsme instalovali kvůli ochraně před nebezpečným testovacím napětím. Použití přepínací matice zrychluje testování a umožňuje automatické měření u více měřených míst.

Potřebujete něco podobného?

04. Návrh řešení a vypracování projektu

Při návrhu testeru si na začátku upřesníme vaše aktuální požadavky tak, aby výsledné řešení co nejlépe odpovídalo vašim představám. Pokusíme se zároveň predikovat budoucí potřeby.

Následuje vypracování podrobné projektové dokumentace, ta je zejména u složitějších testovacích systémů klíčová.

Nabízíme také možnost kontroly projektu formou kontrolních dnů, kde projednáme dosavadní postup projektu a ověříme již implementované body. Na základě těchto jednání je možné zadání do určité míry upravovat i v průběhu vývoje vysokonapěťového testovacího systému.

Po instalaci testeru či VN systému následuje zaškolení obsluhy, evaluace funkčnosti řešení, záruční i pozáruční servis a zajištění pravidelných kalibrací systému.

Zajistíme pro Vás

 • Vysokonapěťové testery
 • Safety boxy
 • Zábrany
 • Izolační podložky
 • Central stop systém
 • Dielektrické rukavice

Potřebujete něco podobného?

Rádi by ste pořídili i celá pracoviště do výroby?

Máte zájem o něco podobného? Zajímá Vás cena?

Zašlete nám kontakt, ozveme se Vám. Případně jsme k zastižení zde:

tm@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

      Looking for reseller ?

Are you looking for
a sales partner?

More info