Naše řešení pro: měření teplot pro zdravotnické aplikace

Monitoring teplot...

...   v nemocnicích, laboratořích, skladech léčiv a při distribuci.

Navrhujeme a realizujeme systémy měření teplot pro i ty největší firmy skladující a distribuující léčiva, pro nemocnice, specializované laboratoře, výrobce a přepravce léčiv a další.

Kompletní systémy dodáváme na klíč od prvotní konzultace, návrhu řešení, kalibrace až po realizaci a zaškolení obsluhy. Naše systémy splňují náročné požadavky zákazníků a jejich dozorových orgánů (SÚKL, SZPI, SVS aj.), včetně možné integrace dat do informačních systémů.

01. Od konzultace až po servis

Jsme dodavatelem kompletního řešení na klíč. A to jak kabelových, tak i bezdrátových systémů měření teplot pro nemocnice, laboratoře, farmaceutické provozy, výrobu a sklady léčiv, přepravu termolabilních léčiv, zdravotnického materiálu, biologických vzorků aj.

Nabízíme všem prodejcům, distributorům a výrobcům léčiv naše služby v kompletním zajištění systémů měření teplot včetně všech náležitostí nutných pro jejich provoz.

Víme, co znamená zkratka SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) a jsme srozuměni s jejich pokynem DIS-15 pro Sledování a kontrolu teploty při skladování a přepravě léčiv (který je vydán pro distributory a pro výrobce léčiv). Naše systémy již roky úspěšně prochází kontrolami dozorových orgánů jako SÚKL, SZPI, SVS a jiných.

Potřebujete něco podobného?

02. Přehled používané technologie

Pro projekci a realizaci systémů měření teploty používáme dlouhodobě osvědčené přístroje a snímače renomovaných výrobců jako jsou například:

  • Měřicí a záznamové ústředny Comet, Český výrobce…, spolehlivé, dlouhodobě stabilní, bezúdržbové, provoz 24/7/365, data vždy dostupná, UPS, …
  • Dataloggery teplot, relativní vlhkosti (a dalších veličin)
  • Snímače teploty vzduchu v prostoru (interiérové / exteriérové / průmyslové), teploty v lednicích, mrazácích, termostatech a vodních lázní
  • Bezdrátové centrály a snímače Hanwell
  • Dataloggery teplot, relativní vlhkosti (a dalších veličin) KIMO

Námi dodávané a instalované značky:

  • Kimo
  • Sensit

Jaké veličiny s námi můžete monitorovat?

Nejčastěji měřenými, zaznamenávanými a sledovanými veličinami jsou teplota a relativní vlhkost vzduchu.

V některých aplikacích však k nim přistupují i další technologické veličiny jako jsou koncentrace CO2 ve vzduchu, diferenční tlak (např. přetlak v laboratořích s čistým prostředím – tzv. čisté prostory), úroveň osvětlení, rychlost proudění vzduchu, zaplavení vodou (např. porucha klimatizace) a nebo i jednoduchý ale v některých případech opravdu kritický stav otevření/zavření dveří lednice (s obsahem léků za miliony).

Rádi vám poradíme, co je pro vás vhodné monitorovat, jak alarmovat a vyhodnocovat data.

Potřebujete něco podobného?

03. Vypracování návrhu řešení / projektu

Během osobní či vzdálené konzultace si společně projdeme vše, co je potřeba, abychom Vám následně mohli navrhnout nejvhodnější řešení, ušité na míru Vašim potřebám.Konkrétně jaké veličiny potřebujete měřit (teplota, vlhkost, přetlak…), jaké rozsahy a přesnosti měření je potřeba dodržet, intervaly záznamu, v jakých prostorách, kde mohou být umístěny prvky systému, alarmování SMS, e-mailem, fyzickou signalizací a další.

Společně vše projdeme a doporučíme vám vhodné komponenty a určíme co je a co není úplně nutné.

Po ujasnění těchto vstupů vypracujeme návrh řešení, příp. zpracujeme projekt. Tento projekt následně ještě jednou konzultujeme a dle připomínek upravujeme ke konečné spokojenosti Vás – našeho zákazníka.

Potřebujete něco podobného?

04. Realizace systému měření teplot

Po odsouhlasení projektu přistupujeme k realizaci. Celý monitorovací systém zkompletujeme v naší provozovně, provedeme výchozí kalibraci celého měřicího řetězce v akreditované kalibrační laboratoři a připravíme kalibrační listy.

Následně na místě určení provedeme montážní práce (kabeláž, snímače, centrály, signalizace atd.), zapojení všech prvků systému, konfiguraci centrál a snímačů dle zadání, oživení měření, kontrolu funkce systému (s vystavením protokolu), napojení na software a konečné zaškolení uživatelů systému tak, aby pro ně bylo užívání systému jednoduché a rychlé.

Samozřejmostí je následné vystavení dokumentace reálného provedení celého systému tak, abychom měli kompletní přehled o nastavení a rozmístění prvků systému. Dokumentaci oceníte pří následné úpravě systémů, kontrolách dozorových orgánů (SÚKL, SZPI, SVS aj.), či auditech vašich zákazníků.

Po realizaci systému dále provádíme pravidelné servisní prohlídky a následné kalibrace v dohodnutých intervalech. Zákazníkům také nabízíme možnost uzavřít servisní smlouvy, které jim zajišťují garanci našich servisních zásahů v potřebném čase, což je vhodné zejména u kritických aplikací.

Tento přístup minimalizuje zatížení vašich pracovníků. Využijte výhody vyplývající ze spolupráce s jedním dodavatelem! Odbornost vašich inženýrů jistě využijete jinak a lépe. 

Díky našim zkušenostem z oboru získáte profesionální autonomní systém, který vás zbytečně nebude rušit od práce a automaticky vás upozorní, než nastane kritická situace tak, abyste měli čas na ni zareagovat.

Potřebujete něco podobného?

05. Potřebujete jednotky nebo stovky snímačů?

Při malém počtu měřicích míst je možné navrhnout řešení aplikace s použitím jednoduchých samostatně pracujících záznamníků (loggerů) požadovaných veličin s několika málo snímači teploty. Tyto loggery mohou být osazeny speciálně pro přepravce léčiv tiskárnou, příp. SMS alarmy nebo přenosem dat na server nebo do Cloudu.

Pro náročné a rozsáhlejší aplikace pracující v reálném čase v režimu 24/7/365 jsou vhodnější kabelové nebo bezdrátové systémy navázané na informační systémy zákazníků a vybavené dokonalou správou limitních stavů jednotlivých měřených veličin s různými alarmovými výstupy – SMS nebo e-mailové zprávy, připojení na EZS, místní upozornění (majáček/siréna) atd.

Uživatel takového řešení má přehled o tom, jaké parametry v měřeném objektu byly v minulosti, případně jaké jsou zde aktuálně nebo o alarmových stavech. Má tedy také možnost reagovat na aktuální nepříznivé podmínky.

Potřebujete něco podobného?

06. Měření teplotní homogenity prostředí – tzv. teplotních map

Také nabízíme měření teplotních / vlhkostních map – měření teplotní homogenity prostředí. Toto měření v mnoha případech požaduje SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) např. v distribučních skladech léčiv a při přepravě léků a termolabilních léčiv.

Výstupem z měření je kompletní zpráva s vyhodnocením a naměřenými daty v tabulkách i grafech.

Více o teplotních mapách naleznete zde.

Potřebujete něco podobného?

07. Případová studie

Realizovali jsme systém měření teplot v nové hale o ploše bezmála 23 tisíc m2, která zahrnuje sklad léčiv a lékárnu jednoho z největších distributorů léčiv v ČR.

Tato hala byla oceněna jako nejlepší skladová a průmyslová nemovitost v ČR na Best of Realty awards.

Splňuje požadavky konceptu Průmysl 4.0 – jsou zde nasazeny pokročilé automatické skladovací technologie, včetně automatizace procesů.

 

My jsme pro tuto ojedinělou budovu distribučního a logistického centra dodali systém měření a záznamu teplot i relativních vlhkostí, který se skládá z desítek snímačů (ve skladu, chladicích boxech a lékárně) a několika měřicích a záznamových ústředen (umístěných v racku současně se záložními zdroji). Součástí systému je hlášení nastavených alarmových stavů SMS zprávami a externími signalizačními zařízeními (akustické i vizuální).

Samozřejmostí je napojení na software, který slouží k přehlednému zobrazení aktuálně měřených dat na jednom místě i z několika dalších skladovacích hal z celé ČR. Software také zajišťuje automatické stahování a ukládání naměřených dat z měřicích ústředen na server zákazníka. V softwaru jsou data přehledně prezentována v grafech a tabulkách, lze provádět export a tisk.

Potřebujete něco podobného?

Výběr z nabízeních zařízení

Máte zájem o něco podobného? Zajímá Vás cena?

Zašlete nám kontakt, ozveme se Vám. Případně jsme k zastižení zde:

sys@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

      Looking for reseller ?

Are you looking for
a sales partner?

More info