Dodávka vybavení učeben pro Univerzitu Pardubice

Moderní učebny

Pro Fakultu elektrotechniky Univerzity Pardubice jsme navrhli a dodali kompletní vybavení tří učeben pro teoretickou i praktickou výuku v oborech elektroniky, programování a senzorové techniky.

Cílem projektu ze strany univerzity byla obnova vybavení učeben pro přípravu studentů na uplatnění v digitalizovaném průmyslu blízké budoucnosti.

Cíle Univerzity Pardubice

·      Zajistit dodavatele pro moderní a reprezentativní prostory - učebny jsou využívány i pro mimo vzdělávací aktivity.

·      Dostatek místa pro teoretickou i praktickou výuku na jednotlivých stolech. Možnost snadného rozšiřování pracovišť v budoucnu.

·      Přehlednost učebny pro vyučujícího, možnost snadné kontroly práce studentů na jednotlivých pracovištích.

·      Bezpečnost studentů při práci s nebezpečným napětím.

·      Odolnost pracovišť proti poškození a snadná údržba (zátěž více než 200 kg, odolnost proti poškrábání, omyvatelnost …).

·      Zajištění dodávky vhodného osciloskopu, DC napájecího zdroje, multimetru, funkčního generátoru a dekád pro každé pracoviště.

·      Možnost programování měřicího vybavení a následná práce s těmito daty v rámci SW jako Matlab a podobném.

Náš postup při řešení projektu

Pro realizaci zadání jsme použili laboratorní elektro nábytek německé firmy ELABO GmbH, se kterým máme velmi dobré zkušenosti z minulých zakázek. Pracoviště ELABO bez problémů plní požadavky na variabilnost, odolnost, kvalitu i reprezentativnost prostor.

Velkou výhodou je pak integrace měřicího vybavení stejného výrobce do těchto pracovišť, a to včetně propojení měřicí techniky i vlastních stolů v rámci učebny prostřednictvím SW Elabo Elution.

Jednotlivá pracoviště jsme také vybavili osciloskopy RTB-2000 německého výrobce Rohde & Schwarz, měřicí kabeláží Staübli a počítači značky DELL.

Pokud něco děláme, tak to chceme dělat nejlépe jak jen lze, a za námi dodávané produkty chceme dát ruku do ohně.

Vždy se tedy snažíme vybírat to nejkvalitnější a nejvyspělejší vybavení, které máme k dispozici.

01. Kompletní návrh a dodávka

Pro potřeby projektu jsme vyřešili rozmístění stolů v učebně z pohledu kvality výuky a využití dostupného místa. Návrh také zahrnoval detailní zpracování kombinace komponent každého pracoviště, umístění bezpečnostních vypínačů, umístění osciloskopu a PC monitoru tak, aby nebránili výhledu do učebny a podobně. To vše jsme průběžně konzultovali s vyučujícími.

Následně přišla na řadu vlastní dodávka a instalace pracovišť včetně zaškolení obsluhy HW i SW částí pracovišť. V této fázi například vždy řešíme i poměrně detailní naplánování stěhování pracovišť a s tím spojené logistiky, nakládání s odpady a podobně. Tyto na první pohled skryté aspekty, jsou důležité a vždy je chystáme dopředu za účasti uživatele. Výsledkem je pak hladký průběh instalace a předání pracovišť.

02. Variabilita pracovišť

Důležitým požadavkem zadavatele byla variabilita pracovišť. Té jsme byli schopni dosáhnout využitím systému specializovaného nábytku Elabo Primus ONE. Při použití stolů hloubky 900 mm a kompaktních nadstaveb pro přístrojové vybavení hloubky 400 mm, zbývá čistá pracovní plocha 500 mm, což je zcela dostačující i pro teoretickou výuku (lze pohodlně pracovat s 2 notebooky, nebo sešity či knihami na jednom pracovišti).

Pracoviště tak lze využít pro praktickou i teoretickou výuku a další potřeby, jako například pořádání konferencí. Ve všech případech byla důležitým parametrem i maximální výška stolu, pro zajištění rozhledu po učebně. Velkou výhodou systému Elabo Primus ONE je možnost kombinace jednotlivých části přesně podle potřeb uživatele, a především možnost snadného rozšiřování pracoviště o další komponenty a díly v budoucnu.

03. Přehled pro vyučujícího

Pro zajištění kvality výuky musí mít vyučující vždy co nejlepší přehled o tom, na čem jednotliví studenti během výuky pracují. U studentů univerzity se samozřejmě nepředpokládá, že by se věnovali něčemu jinému než zadanému úkolu. Dohled je ale přínosný právě pro pomoc se správným řešením těchto úloh, ovšem například i z pohledu bezpečnosti studentů.

Proto jsme hned v úvodní fázi návrhu vyloučili v českých školách tolik používanou variantu pracovišť s nadstavbou nebo policemi umístěnými ve výšce nad stolem. Díky nim se totiž z učebny stává nepřehledná džungle. V našem případě nepřekročila výška stolu 1260 mm.

Vyučující tak má vždy perfektní přehled o dění v místnosti, ať už z katedry, tak z prostoru učebny. Studenti zároveň vždy dobře vidí vyučujícího i plátno pro projektor.

04. Bezpečnost a odolnost

Bezpečnost

Bezpečnost je alfou a omegou každého profesionálního pracoviště a u školních pracovišť to platí dvojnásob. Každé pracoviště jsme proto vybavili dvojicí bezpečnostních vypínačů (total stop). Na každé straně stolu se nachází jeden, tak aby byly vždy co nejsnáze přístupné.

Napájení vlastních pracovišť jsme pak rozdělili na 3 okruhy. První okruh pro napájení PC a monitoru je vždy zapnut.

Druhý a třetí je rozdělen na výstupní napětí menší jak 50V (zahrnuje DC napájecí zdroj, 20 MHz funkční generátor, digitální mutlimetr) a vyšší jak 50V (všechny zásuvky 240V). Tyto okruhy je možné zapínat a vypínat nezávisle.

To lze provést jak manuálně u každého pracoviště pomocí spínacího klíče, tak pomocí software Elabo Elution ze stolu vyučujícího. A to jednotlivých stolech, nebo hromadně.

Všechny pracoviště v učebně jsou pomocí SW Elabo Elution propojeny přes Ethernet. Vyučující může studentům vzdáleně zapnout nebo vypnout pouze jeden, druhý nebo oba napájecí okruhy, a to u všech, nebo jen u vybraných pracovišť.

Výhodou tohoto řešení je, že žáci nejsou zbytečně rozptylování měřicí technikou. Je ji totiž možné vzdáleně zapnout až ve chvíli, kdy je pro výuku potřeba.

Odolnost

Po předchozích zkušenostech byl ze strany Univerzity Pardubice kladen důraz na odolnost vybavení proti (nechtěnému) poškození. Při takovéto investici je samozřejmě cílem investora, aby vybavení vydrželo co nejdéle jako nové. Všechny části pracovišť ELABO jsou odolné proti poškrábání, chemikáliím a desky stolů i proti tepelnému poškození (způsobenému například hrotem pájky). Povrchy jsou také omyvatelné a odolné proti popsání.

Díky své masivní konstrukci mají stoly Elabo certifikovanou nosnost 500 kg – to je v oboru poměrně ojedinělé.

Pokud bereme v úvahu zatížení stolu instalovaným vybavením a například dvěma 100 kg studenty, kteří si o přestávce na desku stolu sednou, není takovéto zatížení v praxi nijak výjimečné.

05. Měřicí přístroje

Jako součást pracovišť jsme dodali:

·      70 MHz osciloskop Rohde&Schwarz RTB-2004, včetně možnosti vzdáleného ovládání přes Ethernet či logické analýzy.

·      DC laboratorní napájecí zdroj Elabo, 30V / 2A se dvěma výstupními kanály a možností pokročilého programování.

·      5 a půl místný digitální multimetr Elabo do 1000V / 20A.

·      20 MHz funkční generátor Elabo s možností pokročilého programování průběhů.

·      U vybraných pracovišť pak i kapacitní, indukční a odporové dekády Elabo.

 

Přístroje Elabo je pak možné ovládat vzdáleně pomocí SW Elabo Elution a to jak studenty, tak vyučujícím. Vyučující dokáže vzdáleně nejen jednotlivé přístroje spustit, ale i nastavit a případně do nich nahrát předprogramované průběhy. Osciloskop Rohde & Schwarz RTB pak lze vzdáleně ovládat přes Ethernet.

06. Programování a digitalizace

Studenti pak v rámci jednotlivých pracovišť dokážou totéž. V programu Elabo Elution mohou pracovat s virtuálními klony měřicího vybavení stolu.

Navíc mohou využívat funkcí dataloggingu, grafického zobrazení výstupního napětí , proudu či frekvence v reálném čase, nebo programování pokročilých testovacích sekvencí pro automatizaci testů.

Elabo Elution funguje na bázi SQL databáze. Naměřené a uložené výsledky je tak možné jednoduše exportovat pro potřeby další práce v jiných programech. 

Díky digitálnímu (ale i klasickému) rozhraní měřicí techniky si mají studenti již ve škole možnost osahat moderní trendy průmyslu 4.0, které následně využijí během své profesní praxe.

Máte zájem o něco podobného? Zajímá Vás cena?

Zašlete nám kontakt, ozveme se Vám. Případně jsme k zastižení zde:

tm@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

      Looking for reseller ?

Are you looking for
a sales partner?

More info