Spolupráce společností TR instruments, Rigel Medical a Chirana Medical

 

Jedním z dlouholetých zákazníků firmy TR instruments spol. s r.o. je slovenský výrobce zdravotnické techniky Chirana Medical, a.s. se sídlem ve Staré Turé. Naše spolupráce je zaměřena především na vývoj, testování a výrobu anestetické a dýchací techniky Chirana, která exceluje svou precizností, kvalitou a spolehlivostí nejen na českém a slovenském, ale i celosvětém trhu.

TR instruments a Rigel Medical

Společnost TR instruments je autorizovaným zástupcem anglického výrobce Rigel Medical v České republice a na Slovensku. Firma Rigel Medical se specializuje na výrobu testerů a analyzátorů pro ověřování správné funkčnosti zdravotnických zařízení. Jedná se především o tyto typy přístrojů:

• EKG monitory, tlakoměry, oxymetry (Uni-sim, 288+)

• Defibrilátory (UniPulse 400, 288+)

• Infuzní pumpy a dávkovače (Multi-Flo, 288+)

• Elektrochirurgické generátory (Uni-therm, 288+)

• Plicní ventilátory (Ventest, Citrex, 288+)

Právě vývoj a výroba plicních ventilátorů pak patří mezi hlavní zaměření firmy Chirana Medical, jejíž historie sahá až do roku 1935. Všechna vyrobená zařízení musí na oddělení Kontroly kvality projít výstupní kontrolou, čímž se potvrdí, že zařízení se mohou používat v nemocnicích a na skutečných pacientech.

Analyzátor plicních ventilátorů

Při obnově testovacího vybavení v Chiraně jsme byli osloveni se žádostí o dodávku přístroje vhodného pro testování a kontrolu plicních ventilátorů. Po několika schůzkách a konzultacích bylo odsouhlaseno námi nabízené řešení a Chirana si objednala první kus analyzátoru Rigel Ventest 800. Jak se následně ukázalo, Chirana si práci s analyzátorem pochvalovala natolik, že postupně své technické vybavení doplnila o další 2 kusy, z toho jeden kus slouží pro testování a kontrolu ve výrobě.

Software FlowLab

Pro zajištění maximální možné efektivity pracoviště a pro jednoduchost při práci s analyzátorem, požadovala Chirana k analyzátorům dodávku software FlowLab. Ten slouží především k přehlednějšímu zobrazení aktuálně měřených veličin a na jednodušší interpetaci naměřených výsledků.

Simulátor pacienta

Dalším testerem, který našel své uplatnění ve firmě Chirana Medical je simulátor vitálních funkcí Rigel Uni-sim.

Chirana vznesla požadavek na ověření plicního ventilátoru, který navíc sdružuje i EKG monitor, tlakoměr a oxymetr. Jedná se o specifické zařízení sloužící k dokonalé péči o pacienta. Uskutečnili jsme praktické předvedení simulátoru na pracovišti zákazníka. Všechny funkce přístroje jsme předvedli a vysvětlili, čímž jsme potvrdili, že Uni-sim je řešením, které Chirana potřebuje. Po objednání a dodání simulátoru jsme zaškolili pracovníky pro jeho správné nastavení a používání.

Spolehlivý dodavatel

S výrobcem zdravotnické techniky Chirana Medical jsme i nadále v úzkém v kontaktu a snažíme se být i nadále maximálně seriózním partnerem na kterého se lze obrátit s libovolným požadavkem z oblasti testování a měření.

Máte zájem o něco podobného? Zajímá Vás cena?

Zašlete nám kontakt, ozveme se Vám. Případně jsme k zastižení zde:

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

      Looking for reseller ?

Are you looking for
a sales partner?

More info