Protokolový analyzátor LAN sítě LineEye - LE-590TX

teaser
Protokolový LAN analyzátor velmi malých rozměrů napájený a komunikující s PC přes USB rozhraní. Poskytuje full-duplexní analýzu rozhraní Ethernet 10/100 Base-T, jak z pohledu provozních parametrů, tak i vzhledem k běžným síťovým protokolům. Uživatel má možnost provoz i generovat a jednoduchou formou tak testovat QoS.
Orientační cenová hladina 25 000 – 49 000 Kč bez DPH *
*Cena základního modelu se nachází v tomto rozpětí

Místo pro poptávané produkty

Produkty, které chcete poptat, vložíte tlačítkem Vložit do poptávky na stránce vlevo.

Chcete s námi raději mluvit přímo? Zavolejte:
+420 541 633 670

Pokud toto není to co hledáte:


LineEye LE-590TX je analyzátor LAN sítě využívající vlastností monitorovacího TAPu připojeného k PC pomocí rozhraní USB 2.0. Svou jedinečnou koncepcí dovoluje současné sledování obou směrů full-duplexní komunikace a díky USB připojení „ušetřit“ port síťové karty obslužného PC. V režimu generátoru je možné přístroj LE-590TX využít také pro vytvoření testovací zátěže a to až do rychlosti 100 Mbit/s.

Vlastnosti

  • ověření přítomnosti protokolů v rámci LAN sítě
  • hledání problémů v komunikaci při testovaní nejrůznějších síťových zařízení
  • analýza provozu v síti
  • informace o chybových stavech
  • generování testovacích paketů
  • stanovení QoS parametrů, např. zpoždění, ztrátovosti rámců
  • rozměry přístroje (V x Š x H ) : 20 x 95 x 77 mm
  • váha pouhých 0,21kg
 

Zachycení Full-duplexního provozu:

Analyzátor fungující jako TAP nijak neovlivňuje sledovaný provoz, který předává z portů A a B do obslužného počítače přes USB 2.0 rozhraní. Pro sledování časových závislostí je k dispozici časové razítko s přesností na mikrosekundu. Pro zachycení vybraného typu provozu, uživatel může sestavit filtr podle různých kritérií např. MAC/IP adresy, protokolů ARP/IP/ICMP/IGMP/TCP/UDP, portů, velikosti paketů atd.

 
Protokolová analýza pomocí sw Lineeye případně pomocí Wireshark:

Zachycená data je možné dekódovat pomocí přímo v SW Lineeye nebo freeware aplikace Wireshark

 
Vizualizace objemu dat:

Množství provozu můžete vizuálně zobrazit pomocí různých grafů.

 
Generování provozu a QoS:

LE-590TX může generovat testovací datový provoz o definované přenosové rychlosti. Lze tak zjistit chování síťových zařízení při zvýšeném provozu a předejít pozdějším problémům s přetíženou sítí. Testovací provoz, který bude LE-590TX generovat si uživatel může vytvořit sám definováním 2.-7. vrstvy OSI modelu včetně přidání chyb (CRC) a tagů (VLAN/MPLS) nebo může použít již dříve zachycené pakety. Výsledky jsou zobrazeny v podobě grafů nezávisle pro oba porty A i B včetně kalkulace přenesených dat, chyb, velikosti paketů, kolizí apod. V neposlední řadě jsou k dispozici výsledky QoS testů provozu přeneseného mezi A a B porty. Pro testy QoS lze definovat až 8 různých paketů včetně VLAN ID (0-4095) a Class of Service (0-7) s vyhodnocením zpoždění a ztrátovosti paketů.

 
RFC2544 utility SW

Lineeye dodá k přístroji utility SW (LE590-2544) pro vytváření testů dle RFC2544.

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

      Looking for reseller ?

Are you looking for
a sales partner?

More info