Ostravský výrobní závod Škoda Group a energetická bilance s dataloggerem Sefram DAS60

Firma TR instruments spol. s r.o. dlouhodobě spolupracuje s ostravským výrobním závodem Škoda Group při dodávkách měřící techniky. Škoda Group z Ostravy vyrábí, modeznizuje, rekonstruuje a opravuje kolejové dopravní prostředky – tramvaje.

Právě od tohoto zákazníka jsme obdrželi požadavek na vícekanálové zařízení schopné zaznamenávat rychlé signály a děje v reálných podmínkách provozu. Toto zařízení mělo být použito k určení energetické bilance tramvají ve Švédsku, ve městě Göteborg.

Po technické diskusi jsme dospěli k závěru, že vhodné zařízení pro tento druh aplikace je rozhodně 6 kanálová verze zapisovače/datalogeru Sefram DAS 60.

Popis aplikace a výsledky z měření

Měření proběhlo během zkušební jízdy tramvaje po tratích v Göteborgu, které jsou obvykle tímto typem vozidla využívány. Data a signály zachycené dataloggerem byly synchronizovány s daty z tachografu (zařízení pro záznam rychlosti a stavových signálů ovládání vozidla). Hlavním cílem měření bylo zjistit chování palubních zdrojů energie, konkrétně statického měniče (SMTK palubní napájecí zdroj, měnič 750V DC / 27V DC, dále 3x 230/400V AC) a vozové baterie (BAT).

Statický měnič byl zapojen tak, že má 2 vedení připojená k výstupu. To znamená, že bylo třeba zjistit oba proudy (I SMTK 1, I SMTK 2) a napětí na výstupu (U SMTK). Baterie byla sledována napětím U BAT a proudem I BAT. Signál Brzda identifikoval stav vozidla - zda bylo vozidlo ve stavu jízdy nebo brzdy.

Na první části záznamu je patrný stav baterie po odstavení vozidla na dobu jedné hodiny a vybíjení v režimu stand-by až do úplného vypnutí. Ve druhé části je stav vozidla po zahájení jízdy a při testech největších spotřebičů vázaných na bezpečnost vozidla, tedy kolejnicových brzd.

V dalších grafech jsou zobrazeny a zaznamenány úseky s činností největších spotřebičů v tramvaji. Po dobu nad úroveň běžného použití a dále je zobrazen stav zotavení po odběru. Důležité bylo zaznamenání chování zdrojů energie, úbytků na vedení a proudů jednotlivých větví jedním zařízením ve stejnou dobu.

Po měření a zhodnocení naměřených dat nám Škoda Group potvrdila spokojenost a vhodnost zapisovače Sefram DAS právě na tyto typy aplikací. Intuitivní ovládání a parametry jako bateriové napájení, vícekanálové provedení, izolované univerzální kanály nebo rychlost vzorkování až 1 MHz dělají z tohoto dataloggeru ideální nástroj pro sledování, analýzy a záznamy rychlých, ale i pomalých signálů a dějů.

Nekupujte zajíce v pytli...

 

Víte, že k vybraným přístrojům z této kategorie nabízíme ukázku zdarma?

Stačí nás kontaktovat a domluvit si schůzku.

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

      Looking for reseller ?

Are you looking for
a sales partner?

More info