Skutečný pacient nebo simulátor vitálních funkcí...

Bezpečnostní technické kontroly (BTK) ve zdravotnictví

Ve zdravotnických a nemocničních prostorách se při každodenní péči o pacienty používá množství zařízení, u kterých se musí v definovaných periodách kontrolovat a ověřovat jejich správná funkčnost. Tato zařízení podléhají bezpečnostně technickým kontrolám (BTK), které jsou prováděny proškolenými pracovníky nebo servisními organizacemi. TR instruments ve spolupráci s výrobcem Rigel Medical je dodavatelem testerů a analyzátorů určených ke kontrole těchto zařízení:

Mezi nejpoužívanější testery patří právě simulátor vitálních funkcí Rigel Uni-sim.

 

Simulátor Rigel Uni-sim

 

Uni-sim je simulátor 6 vitálních funkcí – NIBP, SPO2, EKG, respirace, teplota, IBP. Mezi jeho přednosti patří to, že sdružuje všechny tyto funkce do jednoho ručního přístroje, který je bateriově napájen a prakticky přenosný mezi nemocničními pracovišti. Kompatibilita různých výrobců NIBP přístrojů a oxymetrů je zajištěna možností volby R a O-křivky nebo úpravou simulačního algoritmu.

 

Simulace elektrokardiografie (EKG)

Jednoduché a rychlé ověření funkčnosti EKG monitoru. Monitor se připojí k Uni-simu přes externí modul s konektory typu banánek nebo adaptéry na EKG svorky. Simulátor má v databázi různé průběhy, například „Normal sinus rhythm (NSR), ST Elevation, ST Depression, Missing beat“ a jiné. Také lze nastavit hodnotu respirace, amplitudy a tepovou frekvenci.

 

 

 

 

Simulace neinvazivního krevního tlaku (NIBP)

Zapojení simulátoru při testování NIBP je znázorněno na obrázku vpravo. Možností změny simulačního algoritmu je zajištěna kompatibilita s různými výrobci tlakoměrů na trhu. Kromě standardního testování NIBP tlakoměrů nabízí simulátor i test pro ověření úniku tlaku v systému (např. poškozená manžeta), POP-OFF test nebo funkce manometru.

 

 

Simulace SPO2

Ověřování správné funkčnosti oxymetrů prostřednictvím umělého prstu PULS-R na principu absorpce IR a RED světla. PULS-R je díky možnosti změny simulačního algoritmu kompatibilní s různými výrobci oxymetrů. Kromě simulace procentuální hodnoty SPO2 lze nastavit i tepovou frekvenci.

 

 

 

 

Simulace teploty a invazivního krevního tlaku (IBP)

Použitím vhodných typů simulačních kabelů na teplotu a invazivní krevní tlak (IBP) podporuje Uni-sim simulaci i těchto parametrů. Jedná se o jednoduché zapojení simulátoru přímo na pacientský monitor.

 

 

Máte zájem o něco podobného? Zajímá Vás cena?

Zašlete nám kontakt, ozveme se Vám. Případně jsme k zastižení zde:

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

      Looking for reseller ?

Are you looking for
a sales partner?

More info