Aktivní redukce hluku s využitím osciloskopu

Společnost Rocket Science využívá nejmodernější technologie pro aktivní redukci rušivého hluku, mimo jiné i osciloskopy značky Rohde & Schwarz RTB-2000.

Rocket Science je hi-tech firma se sídlem ve švýcarském Curychu. Sama sebe popisuje jako „švýcarský butik pro aktivní redukci hluku a vibrací“. Firma s přibližně dese­tičlenným týmem pracovníků patří ke špičce v minimalizaci či eliminaci rušivého hluku či vibrací pomocí umělé inte­ligence (AI). Tým Rocket Science vyvíjí inovativní řešení, která pomáhají řešit složité fyzikální problémy. Hlavním cílem firmy je pomocí kreativních postupů vytvářet jasně měřitelnou přidanou hodnotu pro zákazníky.

 Všechna firemní řešení mají jeden společný znak: Vyžadují špičkový příjem a zpracování signálu v reálném čase a také bezproblémovou spolupráci softwaru i hardwaru. Kvůli tomu u Rocket Science vsadili na prověřenou testovací a měřicí technologii firmy Rohde & Schwarz.

Jedním z největších úspěchů firmy Rocket Science je instalace systému aktivní redukce hluku (ANC) pro firmu Renergia Zentralschweiz AG, která provozuje nejnovější a největší spalovnu odpadu ve Švýcarsku. Spalovna posta­vená podle nejnovějších ekologických standardů splňuje všechny požadavky na udržitelnost a stojí vedle papírny.

Díky tomu je možné využít energii uvolněnou při spalování (až 110 MW) coby elektřinu a teplo při výrobě papíru a dál­kovém vytápění. Jenže po uvedení spalovny do provozu se ukázalo, že hluk vznikající při spalování na plný výkon je příliš silný.

Spalovna tak mohla fungovat jen v režimu ome­zené kapacity, což mělo negativní vliv na její ekonomické výsledky. Právě proto Renergia přizvala ke spolupráci firmu Rocket Science, aby díky svým dovednostem pomohla snížit hlučnost komína.

Rocket Science v komíně spalovny instalovala systém složený z mikrofonů, vestavěných počítačů a reproduk­torů. Hluk generovaný spalováním se snímá a měří mik­rofony a následně se v počítači v reálném čase analyzuje.

Následně se uplatňují postupy pro redukci tohoto hluku, o nichž rozhoduje umělá inteligence pomocí algoritmů. Celý proces probíhá prakticky okamžitě, takže je možné z reproduktorů pustit tlumicí signál ve stejném okamžiku, kdy se v komíně generuje původní hluk. Systém prošel několikaměsíčním testováním ve zmenšeném modelu komína s měřítkem 1:12, aby ho bylo možné optimalizo­vat.

Obtěžující emise hluku z komína spalovny bylo možné snížit na neslyšitelnou úroveň. Řešení je funkční  24 hodin denně 365 dní v roce.

Osciloskop Rohde&Schwarz RTB-2004

Ve vývoji ANC systému Rocket Science hraje velmi důležitou roli testovací a měřicí technologie firmy Rohde & Schwarz – i díky ní bylo možné hluk velmi výrazně redukovat.

Firma Rocket Science ocenila především speciálně vyvi­nutý 10bitový A/D konvertor s až čtyřnásobným rozlišením oproti konvenčním 8bitovým typům. Detailní příjem sig­nálu umožnil firmě vyvinout a odladit kompletní řešení.

Osciloskop R&S®RTB2004 dokáže zobrazit reálné hodnoty sig­nálu i při jeho velmi slabé hodnotě v řádu několika mV, a to v celém frekvenčním rozsahu i při 1 mV/div. Citlivé mikro­fony a špičkové A/D převodníky jsou zárukou vysoké přes­nosti měření v jakékoli situaci.

Nejlepší paměťová hloubka ve své třídě se výborně hodí při detailní analýze signálu s vysokou vzorkovací frekvencí a dlouhými sekvencemi záznamu. K dispozici je hodnota 10 Ms na kanál, případně i 20 Ms v prokláda­ném režimu.

K úspěšné implementaci projektu přispěly i další funkce, například logický analyzátor, protokolový analyzátor, signální generátor nebo digitální voltmetr.

K dispozici byly i speciální režimy a funkce jako frekvenční analýza, maskový test nebo dlouhodobý záznam signálu.

Kromě výše zmíněných funkcí nabízí osciloskop Rohde & Schwarz R&S®RTB2004 i další výrazné výhody – přenosné provedení, rychlý náběh během několika sekund, velký kapacitní dotykový displej, intuitivní koncepci ovlá­dání Rohde & Schwarz a vynikající poměr ceny a výkonu.

Pro tým vedený generálním ředitelem Philippem Niquillem má spolupráce se spolehlivými partnery velký význam. Firma Rocket Science ocenila i špičko­vou profesionální úroveň a podporu místního zástupce Rohde & Schwarz.

Máte zájem o něco podobného? Zajímá Vás cena?

Zašlete nám kontakt, ozveme se Vám. Případně jsme k zastižení zde:

tm@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

      Looking for reseller ?

Are you looking for
a sales partner?

More info