Preventivní monitorování vzniku požáru ve spalovnách odpadů

ZEVO - zařízení na energetické využívání odpadů musí myslet na protipožární ochranu. Včasné a rychlé odhalení rizika vzniku požáru ušetří provozu nemalé finanční náklady a především následné řešení vzniklých problémů. Firma TR instruments ve spolupráci s německým výrobcem Optris nabízí řešení v podobě průmyslových termokamer a monitorovacího systému, který včas upozorní obsluhu před možným rizikem vzniku požáru.

Protipožární pravidla začínají v těchto střediscích platit již od vrátnice až po samotné třídění a skladování odpadu ve sběrných prostorách. Pomocí systému bezkontaktního měření teploty lze snadno a rychle odhalit místa se zvýšenou teplotou, ať už v přivezeném odpadu přímo na náklaďáku nebo poté ve sběrném místě. V infračerveném zobrazení kamery a nastavených monitorovacích bodech obsluha systému pomocí automatické detekce překročeného limitu rychle zpozoruje nežádoucí zvýšení teploty. Upozornění tohoto rizika může být formou výstražného majáku nebo jiným preferovaným způsobem.

Monitorovací systém se skládá z termokamer Optris PI640i napojených na externí box s elektronikou (PIF), USB server a řídící počítač. V případě umístění termokamer do znečištěného prostředí nebo do prostředí, kde je zvýšená teplota, je doporučeno umístit kamery do ochranných a chladících pouzder.

S konfigurací systému pro Vaše středisko Vám rádi odborně poradíme. Také nabízíme uvedení systému do provozu společně se zaškolením obsluhy a technickou podporou v záruční a pozáruční době. Pokud se i Vy chcete chránit před ohněm, který je dobrým sluhem, ale špatným pánem, kontaktujte nás.

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

      Looking for reseller ?

Are you looking for
a sales partner?

More info