Ověřování elektrické bezpečnosti (BTK) lékařské a zdravotnické techniky s testerem Rigel 288+

Cílem tohoto článku je poukázání na funkce a kvalitu testeru Rigel 288+ potvrzenou dlouholetým používáním v nemocnicích a ve zdravotnických servisních společnostech na Slovensku a v České republice.

Chcete vidět technické parametry?

Podívejte se na detaily testeru Rigel Medical 288+

V následujících řádcích si více přiblížíme praktické přednosti tohoto zařízení, ukážeme si jeho příslušenství, připojení k testovanému zařízení (DUT), nastavení a možnosti se správou naměřených dat.

K testování zdravotnických zařízení potřebujeme kromě testeru 288+, napájecí kabel, uzemňovací sondu a modul potřebný pro připojení příložných částí. Všechny tyto věci včetně batohu pro přenos a EKG adaptérů jsou zahrnuty ve standardním příslušenství.

Zdravotnické zařízení (DUT) bude při testování napájeno ze zásuvky testeru 288+. Zemnící sondu připojíme k testeru a druhý konec na kovovou část testovaného zařízení. Pokud má zařízení i příložné části (např. EKG sondy), ty připojíme do externího modulu.

Testování může probíhat 2 způsoby – manuálním nebo automatickým režimem. Při manuálním režimu si musí uživatel vybrat konkrétní test. Pokud chce testů provést více, musí si je vždy spustit individuálně. V praxi je ale velmi oceňována možnost zvolit si automatický režim testu, to znamená, že tester bude pracovat se sekvencí předem nadefinovaných testů. Oproti manuálnímu režimu zjednodušuje tato funkce práci a hlavně šetří čas.

V automatickém režimu uživatel vyplní ID testovaného zařízení a zvolí si testovací sekvenci (označená podle normy). Vložení ID čísla je možné i s použitím čtečky čárových kódů. Potom nás tester nasměruje na spuštění testu. Po spuštění se jednotlivě za sebou provedou všechny testy, ze kterých je složena testovací sekvence (test uzemnění, unikající proud krytem, do pacienta a jiné).

Po několika minutách potřebných k provedení celé testovací sekvence nás tester vyzve k uložení naměřených výsledků do jeho interní paměti. Výsledky z testů lze prohlédnout i přímo z testeru nebo si je přes Bluetooth rozhraní zkopírujete do telefonu nebo počítače.

Aplikace Rigel 288+ Downloader je zdarma ke stažení pro telefony s Androidem a umožňuje přímo generovat protokol z měření v PDF formátu.

 

 

Další možnost je přenos naměřených dat do počítače a softwaru DataTransfer (licence je zdarma). Tento jednoduchý software umožňuje export výsledků ve formátu .txt, který je vhodný pro MS Excel nebo jiný uživatelem preferovaný program.

 

Poslední možností jak pracovat s naměřenými výsledky je jejich přenos do databázového softwaru Med-eBase. Tento software je zpoplatněn a kromě generování výstupních protokolů v PDF formátu umožňuje uživateli vést a spravovat databázi jeho testovaných zařízení a výsledků.

Práci s testerem Rigel 288+ si pochvalují mnozí naši zákazníci. Oceňují jeho malou velikost, hmotnost a jednoduchou manipulaci. Také jsou si vědomi toho, že v případě jakýchkoli otázek nebo problémů jim firma TR instruments, autorizovaný partner výrobce Rigel Medical, ochotně pomůže.

Pro více informací k testeru elektrické bezpečnosti Rigel 288+ nás, prosím, kontaktujte.

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

      Looking for reseller ?

Are you looking for
a sales partner?

More info