LCR metry a přesnost měření

Jeden z nejdůležitějších parametrů při výběru LCR metrů je přesnost měření. Každý výrobce LCR můstků uvádí ve svých technických listech co nejlepší přesnost měření. Obvykle se tato hodnota pohybuje od 0,05% a horší. Ale víte o tom, že se jedná o základní přesnost – čili přesnost v určitém rozsahu? Jaká je ve skutečnosti přesnost měření například při nízkých hodnotách indukčnosti L u kondenzátorů a kapacity C u cívek? Pojďme se na tuto problematiku blíže podívat s nejmodernějším LCR metrem na trhu – Rohde&Schwarz LCX200.

R&S LCX200 má testovací frekvenci od 4 Hz do 10 MHz. Na obrázku je vidět přesnost měření impedance v závislosti na frekvenci. Je zřejmé, že přesnost 0,05% odpovídá frekvenci v rozsahu od 100 Hz do 10 kHz.

S vyšší nebo nižší testovací frekvencí se přesnost měření impedance Z zhoršuje. Jelikož platí vztahy pro výpočet indukce L a kapacity C

Z = 2 * PI * f * L

Z = 1 / (2*PI*f*C)

i přesnost měření těchto parametrů je ovlivněna frekvencí.

Například hodnoty indukce a kapacity mimo rozsahy 10 nH až 10 MH / 100 fF až 1 F nemají definovanou přesnost. Znamená to, že LCR metr tyto hodnoty změří, ale s jakou přesností, to je již sporné. Umíme ale s jistotou říci, že přesnost bude horší než 2%.

I když LCR metr LCX 200 od R&S patří mezi nejlepší zařízení v oblasti testování komponentů a součástek na trhu, je třeba počítat s tím, že každé měřící zařízení má své limity.

Rychlé a neodborné nahlédnutí do technických listů LCR metrů může způsobit nepřesnosti a hlavně nespokojenost s naměřenými výsledky. Proto budeme rádi, pokud nám Vaše technické požadavky na LCR metr případně jiné měřící zařízení svěříte do našich rukou a my Vám doporučíme nejlepší řešení.

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

      Looking for reseller ?

Are you looking for
a sales partner?

More info