Krystalová mikrováha Stanford research systems QCM 200

teaser
QCM200 je krystalová mikrováha měřicí hmotnost a viskozitu procesů probíhajících na nebo blízko povrchů nebo v tenkých vrstvách. Tento systém obsahuje řízení, elektroniku krystalového oscilátoru, držák krystalu, 3 křemenné krystaly a software pro Windows / Mac.
Orientační cenová hladina 75 000 – 99 000 Kč bez DPH *
*Cena základního modelu se nachází v tomto rozpětí

Nemáte žádnou poptávku!

Potřebujete poradit s výběrem produktu?


  • Měří frekvenci a odpor
  • Analogový výstup pro potenciostat
  • Využití pro krystaly s velkým odporem (až 5 kΩ)
  • Krystal oddělený transformátorem
  • Jednoduché zrušení zkratovací kapacity
  • Externí 10 MHz vstup
  • Software pro Windows/Mac

- Přístroj vyhodnocuje rezonanční frekvenci a odpor AT-broušeného křemenného krystalu při 5 MHz. Rezonanční frekvence se mění lineárně s hmotností materiálu uloženého na povrchu krystalu. Odpor se při rezonanci mění s viskozitou / pružností materiálu (vrstva nebo kapalina) umístěného na krystalu.

- Jako nástroj pro gravimetrii může QCM200 měřit hmotnost v rozsahu od mikrogramů po zlomky nanogramů. Přístroj navržen pro práci s velkou zátěží až 5 kΩ, bude udržovat oscilace i ve vodních roztocích obsahujících více než 88 % glycerolu. Je ideální pro studie ztrátových fólií a vysoce viskózních kapalin.

- QCM200 je samostatný přístroj s vestavěným čítačem a měřičem odporu. Rezonanční frekvence a odpor se měří a zobrazuje, na analogovém výstupu je frekvence úměrná kmitočtu, který lze použít pro komunikaci s potenciostatem. QCM200 lze ovládat přímo z předního panelu nebo z PC přes rozhraní RS-232. Software zobrazuje aktuálně měřené hodnoty, které lze analyzovat a uložit.

- Unikátní obvod pro automatické řízení zesílení zajišťuje požadovanou amplitudu signálu k překonání visko-elastických ztrát a dosažení rezonance. QCM200 používá krystal o průměru 1 palec s kruhovými elektrodami na obou stranách. Krystaly jsou k dispozici v různých materiálech. Držák krystalu i všechny krystaly mohou být použity v kapalném i plynném prostředí.

- QCM200 je hodnotným výzkumným nástrojem pro použití od výskumů povrchů až po biochemii. Křemenné krystaly mohou být potaženy tenkou vrstvou materiálu včetně organických polymerů, hydrogelů, kompozitů, keramiky, biomolekul, bakterií a živých buněk. To poskytuje neomezené možnosti pro vývoj nových plynů a biologických senzorů.

Měření frekvence

Zobrazení frekvence
Rozlišení 0.01 Hz (10 sekundová brána)
0.1 Hz (1 sekundová brána)
1.0 Hz (0.1 sekundová brána)

Čas brány 0.1 s, 1 s, 10 s, uživatelsky volitelná

Analogový výstup

Δf výstup ±10 V plný rozsah (20-bit)

Rozsahy ±200 kHz, ±100 kHz, ±50 kHz,
±20 kHz, ±10 kHz, ±5 kHz, ±2 kHz

Frekvenční výstup
Frekvence 5 MHz (nominální)
Úrovně TTL (obdélníkový průběh)
Impedance zdroje 50 Ω

Vstup externí časové základny
Frekvence 10 MHz
Úroveň 1 Vpp (nominální)

Měření odporu
Zobrazení odporu
Rozsah 0 to 5000 Ω

Rozlišení 5 digitů:
0.001 Ω pro R < 100 Ω
0.01 Ω pro 100 Ω ≤ R < 1000 Ω
0.1 Ω pro 1000 Ω ≤ R < 5000 Ω
Rozsah odporu 0 až 5000 Ω

Zrušení kapacity
Rozsah 10 pF až 40 pF (20 pF nominální)
Limit 0.01 pF

Fyzické analogové konektory
BNC
RS-232, 9600 baud

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

      Looking for reseller ?

Are you looking for
a sales partner?

More info