Dodávka laboratorních pracovišť pro UPCE

24. 10. 2018 | Ve spolupráci s Pardubickou Univerzitou jsme vybavili 3 učebny pro výuku v oborech elektroniky, programování a senzorové techniky. Dodané vybavení lze v rámci učeben vzdáleně řídit a ovládat pomocí SW Elabo Elution. Studentům pak uvedený SW umožňuje práci s virtuálními klony měřicích přístrojů, včetně jejich programování či záznamu měřených hodnot a jejich následnému exportu pro další zpracování.

Během léta 2018 jsme pro Pardubickou Univerzitu vybavili 3 učebny technickými pracovními stanicemi.

Cílem univerzity bylo zřídit učebny pro přípravu studentů na výzvy spojené s digitalizací průmyslu. Toho se za pomocí popisovaného vybavení podařilo dosáhnout.

Každé pracoviště se skládá z elektro laboratorního stolu německého výrobce Elabo a je plně vybaveno měřicí technikou. Jedná se o DC napájecí zdroj, digitální multimetr, signální generátor, odporové, kapacitní a indukční dekády značky Elabo a osciloskop Rohde&Schwarz RTB-2000.

Všechna technická pracoviště v učebně jsou navíc propojena prostřednictvím software Elabo Elution.

Software pomocí vizualizace učebny poskytuje vyučujícímu dokonalý přehled nad všemi pracovišti. Je díky němu možné vzdáleně nastavit, programovat a ovládat jednotlivé přístroje a zapínat či vypínat napájení stolů. Výstupní napětí na jednotlivých laboratorních stolech je pak rozděleno na tři okruhy, a to z bezpečnostních důvodů. První okruh zahrnuje výstupní napětí do 50 V, druhý pak od 50 V výše. Třetí okruh přestavuje napájení pro připojené PC a monitor.

Z pohledu žáka SW Elabo Elution umožňuje práci s virtuálními klony výše zmíněné měřicí techniky v rámci laboratorního pracoviště. Přístroje je tak možné programovat, spouštět testovací a měřicí sekvence a ukládat naměřená data do databáze s možností následného exportu pro další zpracování.

Firma Elabo GmbH se v současné době vývojem technických pracovišť pro digitalizovaný průmysl zabývá velice intenzivně. A to ať už z pohledu výuky a přípravy studentů, tak i z pohledu praktického nasazení ve výrobních firmách.

V případě zájmu o předvedení SW Elabo Elution, nebo možností laboratorních stolů a technologických pracovišť pro výuku či digitalizovaný průmysl 4.0 nás prosím kontaktujte.


 

Více informací o podobných dodávkách naleznete zde:

Kompletní vybavení (elektro) laboratoří Dodávky výukových systémů pro školství

Případně nás kontaktujte.

Jazykové verze

cz / en / sk

Jsme certifikováni dle ISO 9001:2016

Uživatelská sekce

Přihlásit se / Registrace