Testování parametrů a výkonnosti síťových technologií

Zahrnuje dodávku přístrojů, systémovou integraci nebo provedení měření pro funkční, výkonnostní, regresní a bezpečnostní testy síťové technologie pevných i mobilních sítí v laboratoři i provozních podmínkách.

Při výstavbě a před uvedením do provozu sítě jakékoli technologie je potřeba zjistit mezní parametry jednotlivých aktivních prvků a odhalit potenciálně slabá místa.

To je možné jen zátěžovými a regresními testy s emulací shodných podmínek a provozu v síti jako v případě reálných uživatelů. Testovat lze na různých protokolových vrstvách L2-L7 včetně aplikačního provozu představující reálnou hlasovou, datovou nebo video zátěž a zaručující ladění technologie vždy s opakovatelnými výsledky měření.

Mezi nejčastěji testovaná zařízení patří swithe, routery, firewally, aplikační servery, gatewaye atd. u kterých jsou důležité mezní hodnoty z pohledu zátěže, interoperability nebo bezpečnosti.

Testy odpovídají různým normám RFC 2544, RFC 2889, Y.1564 na vrstvách protokolového modelu včetně reálného aplikačního provozu. Naše firma může nabídnout měřicí přístroje pro různé oblasti a typy sítí.

Měření na vrstvách L2-L3


S využitím ručních nebo přenosných testerů je možné měřit parametry linek dle RFC 2544, Y.1564 v provozním prostředí, stanovit max. propustnosti, zpoždění, ztrátovost paketů, BER na úrovni několika generovaných streamů.

Pro testy síťových zařízení v laboratorních podmínkách vyžadující vyšší hustotu portů, kombinaci různých rozhraní o přenos. rychlostech 1, 10, 40/100 Gbit/s nabízíme zařízení Spirent TestCenter s širokou podporou funkcí pro testování switchů, routerů, s generováním desítek tisíců streamů různých služeb IMIX, délek paketů, VLAN atd. nebo emulací částí sítě.

Zejména pro oblast datových center a cloud computingu jsou k dispozici také virtuální testery pro měření výkonnostních parametrů virtuálních elementů (switche, routery, firewally...) i konektivity DC včetně úložišť s protokoly FCoE. Doplňkem mohou být emulátory síťového prostředí pro emulaci negativních vlivů a vlastnosti sítě.


Měření na vyšších vrstvách L4-L7 včetně aplikací a bezpečnosti


Jedná se o testy zařízení jako jsou firewally, load ballancery, cashe, reálné a virtuální servery atd. pro získání hodnot o maximálním počtu úspěšných spojení, počtu nově vytvořených spojení za sekundu atp. emulací uživatelů na aplikační úrovni používající různé služby jako je web (HTTP, FTP) , email (SMTP, POP3), hlas (SIP, Skype), video (streaming, VoD), databáze, on-line hry atd.

Zařízení Avalanche dokáže vytvořit reálnou adekvátní zátěž pro testy na rozhraních Ethernet 1 nebo 10 Gibit/s.

Pro testy bezpečnosti je možné kombinovat užitečný provoz s viry, červy, DDoS útoky v rámci stejného SW prostředí. Přístroj Avalanche je k dispozici také ve verzi pro testy virtuální infrastruktury včetně aplikací běžící na virtuálních serverech v datových centrech.

Testy páteřních mobilních sítí


Při výběru nejvhodnějšího dodavatele či před vlastí implementací technologie do sítě se provádí výkonnostní a funkční testy s reálnou zátěží pro odhalení výkonnostních limitů a kompatibility různých výrobců, SW releasů, ladění verzí atd. pro minimalizaci problémů při spuštění a provozu mobilní sítě.

Přístroj Landslide fy Spirent je ucelené HW a SW řešení pro měření výkonových parametrů entit v páteřních sítích GPRS, UMTS, LTE jako jsou SGSN, GGSN, HSS, MME, PGW atd.

Nabízí funkce pro vytvoření zátěže mobilních uživatelů s protokoly patřičných rozhraní i emulaci jednotlivých bloků jako např. SGSN, GGSN, HSS, MME, HLR či celých částí sítě např. SGW - PGW.


Automatizace testů


Pro opakované úlohy, procedury a měření je nabízena automatizační platforma iTest, která jednoduchým způsobem dokáže vytvořit automatizované scénáře i pro obsluhu bez podrobných znalostí různých programovacích jazyků.

SW iTest je možné využít pro automatizaci měřicích přístrojů, konfiguraci měřených zařízení (DUT), L1 switchů apod. nezávisle na výrobcích s využitím komunikace přes - TCP, Seriový port, Telnet, CLI, Tcl, Java Swing, SNMP, VNC, Web GUI, VMware vSphere apod.


Firma TR instruments nabízí kompletní služby spojené nejen z prodejem (konzultace, zpracování nabídky, instalace, školení, podpora a poprodejní servis), disponuje rovněž vybranými přístroji pro pronájem a provádění jednorázových měření.

Pro rozsáhlejší konfigurace jsme schopni ve spolupráci s výrobci zajistit zpracování projektu dle požadavků zákazníka, pronájem, provedení měření a předání výsledků.

Vyškolení pracovníci mohou nabídnout odborné konzultace při přípravě, implementaci i provozu měřicího pracoviště pro různé oblasti testů u operátorů, výrobců technologií, státní sféry, vědy a výzkumu, armády atd.


 


Pro tato řešení využíváme technologie :

Ruční LAN testery - přístroje pro testování kabeláže, zátěžové testery pro RFC2544, Y.1564, BER, loopback jednotky atd.

Laboratorní řešení (IP generátory) - zátěžové generátory na vrstvy L2-L7, vysoká hustota portů, rychlosti až do 100 Gb/s, generování DDoS útoků a dalších hrozeb...

Testy páteřních mobilních sítí - zařízení Landslide od firmy Spirent

Jazykové verze

cz / en / sk

Jsme certifikováni dle ISO 9001:2016

Uživatelská sekce

Přihlásit se / Registrace