Měření teplotních map

Měření teplotní mapy - rozložení teplot / vlhkostí v prostoru místností, lednic, chladicích boxů, mrazáků atd. Vhodné pro sklady léčiv a jejich přepravu. Měření probíhá bezdrátovým měřicím systémem. Následně jsou data zpracována do tabulek a grafů a jsou doporučeny kritické body v prostoru, ve kterých by následně mělo probíhat měření a záznam.

Zajišťujeme:

 • Měření rozložení teplot / relativních vlhkostí v prostoru místností, lednic, chladicích boxů, mrazáků atd. (zkrácený název Teplotní mapa).
 • Vhodné především pro měření teplotní / vlhkostní homogenity prostředí (sklady, vozidla, lednice, mrazáky...) při skladování a přepravě léčiv.
 • Měření probíhá kalibrovaným bezdrátovým měřicím systémem.
 • Data jsou zpracována do tabulek a grafů a na základě tohoho měření jsou doporučeny kritické body v prostoru, ve kterých by bylo vhodné měřit a zaznamenávat hodnoty neustále.
 • Následně Vám můžeme dodat kompletní systém monitoringu mikroklimatu, který bude zajišťovat neustálé sledování a záznam hodnot s napojením na zasílání alarmových SMS / e-mailů, napojením na databázi, exportem dat, zálohováním, generováním reportů pro dozorové orgány...

 

Průběh měření:

 • Měření kalibrovanými bezdrátovými snímači teploty a relativní vlhkosti Hanwell
 • Měření na různých místech místnosti, chladničky, mrazáku, skladu apod. (kritická místa / rovnoměrně...)
 • Během stanoveného časového intervalu - dle požadavků SÚKL nebo interních předpisů / požadavků zákazníka

 

Zpracování zprávy z měření, která obsahuje:

 • popis průběhu měření
 • vyhodnocení měření (maxima, minima, průměr)
 • záznam naměřených hodnot v přehledné tabulce
 • grafické zobrazení průběhu teplot / relativních vlhkostí v jednotlivých bodech měření
 • půdorysné zobrazení umístění jednotlivých snímačů

 

Konkrétní měření lze upravit na základě specifických požadavků zákazníka.

Pro více informací nás kontaktujte.

Příklad vizualizace naměřených dat

Jazykové verze

cz / en / sk

Jsme certifikováni dle ISO 9001:2016

Uživatelská sekce

Přihlásit se / Registrace