Synchronizační systémy

Dodávka přístrojů a systémů pro oblast synchronizace pevných i mobilních sítí s časovými normály i samostatné zdroje přesného kmitočtu a systémového času s protokoly NTP, PTP.

Synchronizace sítí je důležitou součástí pro zajištění spolehlivého a řádného poskytování služeb.

V legacy sítích jako TDM, SDH, PDH je otázka synchronizace řešena formou redundantních systémů poskytující různé synchronizační signály jako je 1, 5, 10MHz, 1PPS, 2.048Mbit/s nebo 2.048MHz.

Zdroje synchronizace využívají návaznost na primární zdroje (cesiové normály) nebo jsou navázány na distribuci přes družicové systémy GPS, GLONASS, Galileo nebo Compass. V LAN sítích jsou rozšířeny metody využívající protokoly NTP a PTP.

Tendence přechodu na IP sítě a zvýšení přenosových rychlostí v přístupových, páteřních, mobilních sítích a datových centrech přinesla i další metody synchronizace jako je IEEE 1588/PTP nebo synchronní Ethernet. Nabídka zdrojů přesného času v telekomunikačních a datových sítích je určena pro operátory, finanční sektor, průmyslové, vojenské i speciální aplikace.

Systémy s normály navázanými na družicové signály


Jedná se o autonomní zdroje synchronizačních signálů 1, 10MHz, 1PPS, 2.048MHz využívající přesného interního oscilátoru (OCXO nebo Rubidium), který je primárně napojen na systémy satelitních systémů GPS, GLONASS, Galileo, Compass atd. využívající GNSS přijímač pro získání vysoké přesnosti a dlouhodobé stability.

Doplňkově mohou být použity i externí vstupní signály a lze je s výhodou využít i v rozsáhlejších sítích s rozvětvenou hierarchií synchronizačních zdrojů.

Přístroje nabízí až 12 výstupních portů, individuálně konfigurovatelných pro signály 2MHz nebo 2Mbit, doplněné o výstupy s kmitočty 1 / 5 / 10 MHz. V kritických aplikacích jako je mobile backhaul , datová centra, finanční instituce atd. mají tyto systémy při ztrátě viditelnosti družic možnost překlopení na záložní zdroje NTP, PTP, Rb s plnou redundancí a v případě komplexního řešení je lze zařadit pod centrální obslužný systém se vzdáleným ovládáním.

Základem těchto systémů mohou být řešení na bázi přístrojů Unisynce, MGPS nebo SecureSync.


Zdroje s protokoly NTP a PTP


Zdroje synchronizačních signálů, které generují přesný referenční kmitočet a poskytují synchronizační protokoly NTP/PTP pro časové aplikace, tarifikaci, záznamy dat, audit linek, zvýšení bezpečnosti proti nežádoucímu proniknutí do sítě případně měření.

Činnost přístroje je založena na stabilním oscilátoru a GNSS přijímači či přítomnosti externích vstupů. Zařízení je vhodné zejména pro prostředí sítí LAN, MAN, kdy je vyžadována nepřetržtá dostupnost přesné časové informace formou protokolu NTP nebo PTP.

Vhodným řešením mohou být přístroje Lantime, MGPS nebo SecureSync.


Firma TR instruments nabízí kompletní služby spojené s dodávkou zdrojů synchronizace a systémů zahrnující odborné konzultace s vypracováním návrhu systému, dodávku a implementaci jednotek do racků, instalaci GPS antén a kabeláže, zaškolení obsluhy a kontrakt záruky a servisní podpory včetně helpdesku podle úrovně požadované zákazníkem.

Součástí dodávky mohou být i distribuční zesilovače, rozvedení signálu na delší vzdálenosti pomocí optických tras s převodníky případně konvertory výstupních signálů (10MHz/E1).

 


 

Nabízíme celou řadu produktů a řešení od jednoduchých kmitočtových normálů až po modulární synchronizační systémy. Vybíráme řešení z portfolia firem Spectracom, Gillam-Fei, Meinberg, ZTI, Stanford Research System a Quartzlock.Příklady úspěšných realizací:

  • Dodávka plně redundantního systému na bázi technologie Unisynce pro synchronizaci páteřní SDH sítě v různých lokalitách fy ČEZ ICT.
  • Dodávka řešení synchronizace zákazníkům v oblasti energetiky pro IT systémy na bázi OS Windows a Linux a propojení s datovými centry využívající NTP protokolu (Lantime).

Jazykové verze

cz / en / sk

Jsme certifikováni dle ISO 9001:2016

Uživatelská sekce

Přihlásit se / Registrace