Rádiové řízení a dozor vodárenských systémů

Bezdrátové spojení různých vodárenských technologií pro přenos informací o provozních parametrech a to i z míst bez přípojky elektrické energie. Provoz na kmitočtech všeobecného oprávnění (bezplatně) v pásmu 450MHz až na vzdálenost 15km bez nutnosti přímé viditelnosti.

Pro aplikace ve vodárenských systémech nabízíme ucelenou řadu radiotelemetrických jednotek ELPRO, které kromě rádiové části zabezpečující příjem a vysílání informací obsahují i jednoduchý automat s různými kombinacemi vstupních a výstupních kanálů. Vstupní analogové a digitální kanály se používají pro přenos informací o nejrůznějších provozních parametrech jako jsou stavy čerpadel, výšky hladin, výpadky napájení, poruchy technologií, neoprávněné vstupy do objektů apod. Výstupní kanály umožňují dvoustavové nebo i proporcionální řízení připojených technologií - např. čerpadel.
Rádiové datové brány ELPRO umožňují doplnit do telemetrických systémů i větší vodárenské technologie komunikující na protokolech ETHERNET, MODBUS, MODBUS PLUS, DF1, DEVICENET, PROFIBUS.

Pomocí speciálních radiotelemetrických modulů E505U s velmi nízkou spotřebou je možné realizovat přenos informací i z míst bez přípojky elektrické energie. Příkladem mohou být starší vodojemy, kde bývá požadována informace o výšce hladiny (spojená někdy i s řízením čerpání) společně s měřením odběru vody a hlídáním neoprávněného vstupu do objektu.


Výhodou řešení aplikací pomocí radiotelemetrických modulů ELPRO je možnost použití rádiového provozu stanic na bezplatných kmitočtech v pásmu 450MHz, kde maximální povolený vyzářený výkon 500mW umožňuje realizovat rádiové spojení bez nutnosti přímé viditelnosti na vzdálenost až 15 kilometrů.

Aplikace

Jednoduché - Malé obecní vodárenské systémy (moduly Elpro zabezpečují dozor a řízení bez další sw+hw podpory)

Jednou z častých aplikací je použití radiotelemetrických jednotek pro dozor a řízení malých obecních vodárenských systémů, které většinou tvoří dva technologické celky: ZDROJ pitné vody s malou úpravnou a čerpadlem a VODOJEM, které jsou od sebe vzdálené běžně do několika kilometrů. Základním požadavkem pak je zabezpečení řízení čerpání vody do vodojemu společně s kompletním dozorem kritických stavů v systému (výpadek napájení, porucha čerpadel, porucha chlorování, nízký stav hladiny ve vodojemu atd.). Dozor takového systému je řešen podle požadavků buď další rádiovou stanici na Obecním úřadě s výstupem informací na zobrazovacím panelu nebo na počítači nebo v jednodušších případech jen GSM modemem, který z jedné ze stanic (ZDROJ, VODOJEM) zasílá informace o kritických poruchách systému formou SMS zpráv.


Komplexní - Elpro moduly v rámci větších vodárenských sítí

Radiotelemetrické moduly Elpro všech typů jsou používány ve vodárenských společnostech pro rádiové propojení jednotlivých technologických prvků jak v systémech zásobování pitnou vodou, tak pro monitorování a řízení systémů odpadních vod.

 


 

Naše projekty pro aplikace ve vodárenství jsou postaveny na technologii EATON - ELPRO.

 

Jazykové verze

cz / en / sk

Jsme certifikováni dle ISO 9001:2016

Uživatelská sekce

Přihlásit se / Registrace