Predcertifikačné EMC měření

Smyslem předcertifikační měření je ověření EMC kompatibility Vašeho výrobku přímo u Vás na pracovišti. Zajistíme Vám předvedení, dodávku přístrojového vybavení a technickou podporu při EMC měření.

Hlavní výhodou předcertifikační EMC setu je ušetření času a tím i financí ve srovnání s testy v certifikovaných EMC zkušebnách. Samozřejmě, certifikovaná zkouška se provede následně, ale v případě odlaďování problémů se vyhnete nechtěným placeným "přesčasům" v těchto zkušebnách.

Nabízené přístrojové řešení od výrobce Rohde & Schwarz umožňuje testovat vyzařování zařízení DUT do napájecí sítě, blízkého a vzdáleného pole. Při měření vyzařování do vzdáleného pole, doporučujeme používat bezodrazové komoru.


EMC set obsahuje tyto přístroje:
- Spektrální analyzátor FPC1000 (5 kHz - 1 GHz, volitelně 2 GHz / 3 GHz)
- Sondy na blízké pole HZ-17
- 1 fázová umělá síť umělou sítí musí HM6050
- PC software Elektra


Nastavení testu, detektorů, maximálních dB limitů a výstupního protokolu pomocí počítačového softwaru Elektra. Software má v sobě uloženy šablony podle konkrétních zkušebních norem, které se dají jednoduše a rychle aplikovat přesně na Váš test.

Měření probíhá na 2-krát. Nejprve se při měření použije první detektor (obvykle detekce špiček PEAK) a následně na frekvence, které jsou NAD nastaveným limitem, se použije Quasi Peak detektor. Výsledné hodnoty jsou pak zobrazeny v průhledné tabulce s frekvencí, amplitudou a hodnotou, o kterou byl limit překročen.

Výstupní protokol lze uložit ve formátu csv nebo pdf. Dá se uživatelsky konfigurovat - vložení vlastního loga, zobrazení grafu z měření, případně i hodnotami v tabulce.

Zajímá Vás tato problematika? Kontaktujte nás a rádi se za Vámi zastavíme, prodiskutujeme a předvedeme EMC měření přímo u Vás na pracovišti.

 

 

 

 

Podrobnější popis zařízení k předcertifikačnímu měření najdete zde:

Předcertifikační EMC set Rohde&Schwarz

Jazykové verze

cz / en / sk

Jsme certifikováni dle ISO 9001:2016

Uživatelská sekce

Přihlásit se / Registrace