Monitorování telekomunikačních a datových sítí

Systémy pro trvalé sledování kvality služeb v telekomunikačních a datových sítích na různé úrovni protokolů L2-L7 včetně end-to end testů z pohledu koncového uživatele.

K zajištění vysoké kvality služeb pro zákazníky telekomunikačních operátorů je nutné znát aktuální stav kritických komponentů sítě, sledovat kvalitu poskytovaných služeb a reagovat včas na podněty a signály svědčící o problémech týkající se závad na zařízení, přetížení sítě, bezpečnostní problémy, útoky, používaní nevhodných koncových zařízení či zneužívaní služeb na úkor platících zákazníků.

Naše firma disponuje několika zařízeními pro různé oblasti včetně typů sítí a technologií.

Kvalita datových linek


Systém STC Live je využíván všude tam, kde je potřeba mít paramtery QoS na linkách Ethernet neustále pod kontrolou např. v oblasti mobile backhaulu, finančních aplikací, účetních systémů, komerčních řešení s garancí SLA nebo globálních IP sítí.

Řešení STC Live představuje ucelené HW a SW řešení, které nabízí nutné funkce pro bezproblémovou aktivaci a provoz IP služeb, monitoring 24/7 a efektivní vyřešení problémů v rámci jediného systému.

Škálovatelnost systému je výhodou při řešeních kombinující HW sondy s rozhraním 1G, 10G nebo 1G/10G schopné pracovat v aktivním režimu vůči další sondě, jednoduchému odpovídači NID nebo síťovému elementu pro měření provozních parametrů dle RFC2544, Y.1564 EtherSAM, performance monitoring atd.

V případě permanentního monitoringu lze využít i pasivního sledování průchozího reálného provozu se statistichým a grafickým vyhodnocením a detekcí chyb a anomálních odchylek.


Kompletní řešení pro sítě UMTS, LTE, IMS


Jedná se systém OmniQ firmy Radcom pro nepřetržité sledování 24/7 kvality poskytovaných služeb.

Z pohledu služeb se může jednat o přenos hlasu - VoIP, videa - IPTV, Broadband data - UMTS, LTE nebo IMS v pevných nebo mobilních sítích (UTRAN i páteřní síť). Nabízí jak nepřetržité sledování, sběr a analýzu důležitých parametrů síťového provozu tak také jeho kvality pro VoIP nebo video přenosy včetně možnosti detailního rozboru signalizace.

V systému mohou být zahrnuty zcela pasivní - neintrusivní hardwarové sondy na různých rozhraních síťové topologie, především na bázi protokolu Ethernet 1 - 10 Gbit/s, ale i ATM, či SDH. Součástí mohou být i datová úložiště NAS signalizačního a uživatelského provozu.

Celý systém je zastřešen SW prostředím s řadou aplikací pro různé potřeby telekomunikačních operátorů:

  • call centrum (Qicare, QVIP)
  • dohled na síť. elementy (QMyNetwork, QAlarm)
  • NOC (QConnect,QAlarm)
  • troubleshooting
  • inženýring (QMyNetwork, QVIP, QRoam, QMyhandset)
  • marketing, management

Samozřejmostí je možnost integrace se stávajícími dohledovými systémy NOC operátora . Jako samostatné i doplňkové řešení jsou nástroje pro nepřetržité měření parametrů rádiové sítě - RAN analýza pro prevenci a optimalizaci špatného pokrytí, výpadků při handoveru, interferencí, kapacitního přetížení buněk, problémových terminálů atd.


End-to-end měření pro rádiové přístupové sítě


Špičkové řešení švýcarské firmy Swissqual určené pro přesné měření kvalitativních parametrů služeb a posouzení celkové kvality z pohledu koncového uživatele pomocí standardů jako je PESQ , POLQA či J.341.

Měření využívá koncových terminálů různých značek a výrobců včetně smartphonů pro testy nejnovějších služeb jako např. Skype/VoLTE, YouTube/VoD, HD Video, Live mobile TV atd. v prostředí nejnovějších síťových technologií jako UMTS a LTE.

Mimo testů na aplikační úrovni nabízí řadu parametrů z prostředí rádiové přístupové sítě UTRAN pro analýzu pokrytí ve venkovním i vnitřních oblastech.

Konfigurace sond a měřená data jsou centrálně řízeny a ukládány na úložiště a server systému kde jsou následně SW aplikací zpracovány poskytovány ve formě měřicích reportů.


Inteligentní infrastruktura monitorovacích tapů


Jako součástí monitorovacích systémů na bázi měřicích sond se většinou používají monitorovací tapy, které bezeztrátově kopírují procházející provoz na monitorovací porty pro připojení sondy.

Tapy mohou být buď zcela pasivní v případě optické trasy nebo aktivní u metalických rozhraní typu Ethernet. Nabízeny jsou i inteligentní monitorovací tapy, které dokáží převzít řadu funkcí samotné monitorovací sondy jako je HW filtrace na vstupních i monitorovacích portech dle typu provozu, protokolu, adresy či offsetu a ve finále výrazně zredukovat objem zátěže sondy.

Rovněž je možné pomocí tapů provádět konverzi média optika/metalika či metalika/optika a rychlosti rozhraní 1Gbit/10Gbit, 10Gbit/1Gbit. U výceportových tapů lze využít i agregaci provozu z několika nevytížených linek nebo naopak provádět load-ballancing linky s vyšší rychlostí 10Gbit na několik linek s menší kapacitou 1Gbit.

V nabídce lze kombinovat škálu modelů od fy VSS Monitoring s různou hustotou portů pro vytvoření inteligentní monitorovací mezivrstvy nad síťovými elementy poskytující optimalizovaná data pro nejrůznější monitorovací, dohledové, bezpečností nástroje a aplikace.

Koncepce tapů umožňuje vytvoření redundance pro zvýšení odolnosti proti výpadku vStack, tapy mají vždy zdvojené napájení a garantují funkci sítě i při kompletním výpadku napájení.

Z pohledu výkonnostních parametrů tapy fy VSS Monitoring poskytují plnou linkovou rychlost na všech portech. Více informací je možné najít v kategorii monitorovací tapy.


Firma TR instruments nabízí kompletní služby spojené s dodávkou monitorovacích systémů zahrnující vypracování návrhu systému, zachycení vzorku provozu v síti pro analýzu protokolů a objemu provozu v síti, odzkoušení nabízeného řešení („Proof of Concept"), dodávku HW a SW součástí s implementací dle norem kvality ISO 9001, zaškolení obsluhy a kontrakt záruky a servisní podpory včetně helpdesku podle úrovně požadované zákazníkem.

Součástí návrhu systému je předpoklad znalosti topologie sítě provozovatele, povědomí o daných rozhraních, všech používaných protokolech, hodnotách provozu v síti spolu s informací o požadované délce záznamu a formy uložení dat.



Pro tato řešení využíváme technologie od následujících výrobců:

Radcom, Spirent, Sanjole - přístroje pro testování a monitoring mobilních sítí

Niagara Networks - inteligentní Network Packet Brokery, Tapová řešení a Bypass switche

 

 

Jazykové verze

cz / en / sk

Jsme certifikováni dle ISO 9001:2016

Uživatelská sekce

Přihlásit se / Registrace