Monitorování prostředí ve skladech a laboratořích

Měření a dozor parametrů prostředí s jednoduchými záznamníky (loggery) pro méně náročné aplikace a komplexními kabelovými nebo bezdrátovými systémy pro rozsáhlejší, kritické aplikace pracující v režimu 7/24/365.

V souvislosti se stále se zvyšujícími požadavky na kontrolu kvality procesu výroby, přepravy a skladování na teplotu a vlhkost citlivého zboží roste i důraz na technologie zabezpečující předepsané podmínky prostředí. S tím pak samozřejmě souvisí i zvyšující se nároky na přístroje a systémy, které zajišťují jejich trvalé, přesné a spolehlivé monitorování a dozor.


Typickými příklady provozů s důrazem na sledování parametrů prostředí jsou výroba a skladování léčiv, potravin a potravinových doplňků, zdravotnického materiálu, biologických vzorků, pracoviště metrologie, klimatizované laboratoře a provozy.

Nejčastěji měřenými a sledovanými veličinami jsou teplota a relativní vlhkost vzduchu. V některých aplikacích však k nim přistupují i další technologické veličiny jako jsou obsah CO2 ve vzduchu, diferenční tlak (tzv. čisté prostory), úroveň osvětlení, rychlost proudění vzduchu, zaplavení (porucha klimatizace) a nebo i jednoduchý ale v některých případech opravdu kritický stav otevření/zavření dveří lednice (s obsahem léků za miliony).


Při malém počtu měřicích míst, malými nebo žádnými nároky na hlídání limitních hodnot je možné navrhnout řešení aplikace s použitím jednoduchých samostatně pracujících záznamníků (loggerů) požadovaných veličin. Uživatel takového řešení pak má jen přehled o tom, jaké parametry v měřeném objektu byly v minulosti. Nemá tedy možnost reagovat na aktuální nepříznivé podmínky.

Pro náročné a rozsáhlejší aplikace pracující v reálném čase v režimu 7/24/365 jsou vhodnější kabelové nebo rádiové systémy navázané na informační systémy zákazníků a vybavené dokonalou správou limitních stavů jednotlivých měřených veličin s různými alarmovými výstupy - připojení na EZS, místní upozornění (majáček/siréna), e-mailové nebo SMS zprávy atd.

Také nabízíme měření teplotních / vlhkostních map - měření homogenity prostředí. Toto měření v mnoha případech požaduje SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) např. v distribučních skladech léčiv a při jejich přepravě.


Pro projekci a realizaci systémů monitorování prostředí používáme dlouhodobě osvědčené přístroje a snímače renomovaných výrobců jako jsou například:

Jazykové verze

cz / en / sk

Jsme certifikováni dle ISO 9001:2016

Uživatelská sekce

Přihlásit se / Registrace