Fotonový čítač Stanford research systems SR400

SR 400 main
Stanford Research System

Fotonový čítač, 2 nezávislé kanály, čítá do 200MHz, rozlišení pulzů 5ns, zabudovaný diskriminátor, GPIB and RS-232 rozhraní

Připojené soubory

Pro více informací nás kontaktujte

  • Dva nezávislé čítací kanály
  • Čítá do frekvence 200MHz
  • Rozlišení páru pulzů 5ns
  • Hradlový a kontinuální mód
  • Zabudovaný diskriminátor
  • Hradlové a diskriminační výstupy
  • GPIB a RS-232 rozhraní

Dvoukanálový fotonový čítač SR400 nabízí pohodlný a integrovaný přístup k čítání fotonů, který výrazně snižuje složistost a nákladnost oproti starším systémům. Už není nutné kombinovat zesilovače, diskriminátory, hradlové generátory a čítače. SR400 kombinuje všechny tyto moduly do jediného integrovaného, mikroprocesorem řízeného přístroje. Komplexní úkoly měření, jako je odečet pozadí, synchronní detekce, kompenzace zdroje a korekce přeplnění lze všechny snadno provádět s jedním přístrojem SR 400.

Čítače

SR400 má dva nezávislé kanály, které mohou čítat až do 200 MHz. Každý čítací kanál má svůj vlastní generátor, který provádí čítání každých 5 ns nebo až každou 1 s. Aktuální vstupy čítačů lze zobrazit jako pulsy úrovní NIM na výstupech diskriminátorů na předním panelu, což je užitečné při nastavování diskriminátoru nebo časování.

Signálové vstupy a diskriminátory

Oba analogové vstupy (A a B) jsou zakončeny 50 Ω. Vstupy akceptují signály mezi ±300 mV a jsou chráněny do napětí´±5 VDC. Každý vstup pokračuje do 300 MHz zesilovače, který umožňuje detekování pulsů malých až 10 mV. Pokud je požadována větší citlivost, tak je možné použít předzesilovač (např. SR445A).

Diskriminátory jsou u každého kanálu s nastavitelným prahem od -300 mV do +300 mV v krocích po 0.2 mV. Rozdíl dvou pulsů musí být minimálně 5 ns a mohou být detekovány pulsy s jakoukoliv polaritou.

Periody čítání

SR400 může být naprogramován na cykly od 1 do 2000 čítacích period při jednom skenování, na jehož konci mohou být čítače zastaveny nebo může být skenování restartováno. Počet po sobě jdoucích period je od sebe oddělen prodlevou, která může být nastavena od 2 ms do 60 s. Během této prodlevy je na Dwell výstupu vysoká úroveň (TTL), která může být použita pro indikaci dalšími přístroji.

Výstupy

Přední panel zobrazuje čítání až do 109, výsledky z každého kanálu můžou být zobrazeny zvlášť nebo kombinovaně A-B nebo A+B. D/A výstup na předním panelu poskytuje analogový signál úměrný k A, B, A-B, nebo A+B, což záleží na čítacím módu.

Počítačové rozhraní

Pro nastavování přístroje a sběr dat jsou integrovány rozhraní RS-232 a GPIB. Když SR400 skenuje, každá hodnota čítače A a B je ukládána ve vnitřním 2000 bodovém bufferu, který může být přes rozhraní přenesen.

 

Související fotografie

SR 400 Front SR 400 rear

Další přístroje této kategorie

Jazykové verze

cz / en / sk

Jsme certifikováni dle ISO 9001:2016

Uživatelská sekce

Přihlásit se / Registrace