Detektor GNSS interferencí Spirent GSS200D

GSS200D-front
Spirent Promise Assured

Detektor GNSS interferencí GSS200D od firmy Spirent je schopen monitorovat rušení(interference) v oblasti kolem satelitních navigačních signálů (GPS L1/ GLONASS L1 / Galileo E1). Při výskytu rušení je odeslán alarm (email) dle nastavení a vše je zaznamenáno do databáze (obrázek spektra, spektrogram, délka trvání události atd.)

Třídící parametry

  • Typ přístroje: Detektor GNSS interferencí

Připojené soubory

Pro více informací nás kontaktujte

Detektor interferencí GSS200D od firmy Spirent je určen pro 24/7 monitorování rušení v oblastech, kde se vyskytují důležité systémy navázané na GNSS signály (časové servery, systémy poskytující přesnou polohu a další). Momentálně je možno detekovat rušení na GPS L1 / GLONASS L1 / Galileo E1 frekvencích. Pro případný požadavek na jiná frekvenční pásma nás prosím kontaktujte.

Pomocí více detektorů lze pokrýt kritické oblasti například letišť, elektráren, rozvodných elektrických síti, nemocnic, telekomunikačních sítí a další. Cílem detekování rušení není lokalizace samotného zdroje rušení, který bývá často pohyblivý (auto), ale cílem je informovat obsluhu/techniky, že došlo k rušení o určitě intenzitě a struktuře signálu a pomoci tak obsluze identifikovat případně výpadky zařízení navázaných na GNSS signály. Příkladem mohou být například časové servery, které poskytují časové informace pro různé další systémy. Při výpadku příjmu GNSS signálů je vždy použito vnitřního oscilátoru pro zachování běhu zařízení s mírnou degradací stability a přesnosti poskytovaných signálů v čase. Pomocí nasazeného detektoru lze určit, zda k výpadkům dochází z důvodu externího rušení signálu či se jedná o jiný problém jako může být např. špatný kabel, konektor, vysílání od sousední antény a podobně. Bez nasazeného detektoru obsluha zjistí pouze to, že dochází k výpadkům příjmu GNSS, ale není schopná určit zda je příčinou externí rušení či něco jiného.

V případě výskytu rušení je schopen detektor dle nastavení uživatele odeslat alarmový email s popisem rušení viz. obrázek níže.

Detektor je ideální připojit do sítě (internetu) a v případě detekce nějaké události je tento záznam odeslán na server do databáze. Do té se lze dostat odkudkoliv pomocí webového rozhraní. Stejně tak může více detektorů používat jeden server a je tak možno sledovat více detektoru najednou.

 

Vlastnosti

  • centrální frekvence GPS L1 a Galileo E1 s šířkou pásma 16MHz, GLONASS L1 s šířkou pásma 9 MHz
  • vzorkovací frekvence 16MSps
  • detekce a analýza rušení - struktura rušícího signálu, počet opakování, celkové trvání rušení, obrázek spektra a spektrogram a další
  • možnost odeslání email alarmu s popisem události dle nastavených kritérií uživatele
  • automatické stanovení priority události, která indikuje její nebezpečnost. Např. High priority událost indikuje, že přijímače v okolí nebudou schopny přijímat signály od satelitů

Další přístroje této kategorie

Jazykové verze

cz / en / sk

Jsme certifikováni dle ISO 9001:2016

Uživatelská sekce

Přihlásit se / Registrace