Čítač / Analyzátor Pendulum CNT-90

CNT 90
Pendulum

Frekvenční čítač / analyzátor v časové doméně Pendulum CNT-90, frekvenční rozsah 400MHz / volitelně 3 , 8, 14, 20 GHz. Multifunkční grafický displej. Nejrychlejší čítač až 250k měření/s do vnitřní paměti a 2000 měření/s přes GPIB. Nejlepší rozlišení frekvence - 14 digitů, času - 100 ps, fáze - 0.001°. Snadná implementace do automatizovaných měřicích systémů.

Připojené soubory

Pro více informací nás kontaktujte

Parametry přístroje

 • základní frekvenční rozsah do 400 MHz
 • volitelně rozšíření frekvenčního rozsahu do 3 GHz, 8 GHz, 14 GHz nebo 20 GHz
 • zobrazení kmitočtu s rozlišením 14 digitů
 • vysoké rozlišení: 12 digits/s (frekvence), 100 ps (čas), 0.001° (fáze)
 • 250k měření/s do vnitřní paměti a 2k měření/s přes GPIB
 • víceparametrový displej a grafická prezentace výsledků
 • standardní rozhraní USB a GPIB
 • možnost bateriového provozu

K jedinečným technickým přednostem čítače CNT 90 patří volitelná konfigurace frekvenčního rozsahu 300 MHz, 3 GHz, 8GHz, 14 GHz , vysoká rychlost měření až 250k měření/s s velkou interní pamětí 750k, vysoké rozlišení 100ps pro časový interval, 12 digitů/s pro frekvenci a 0.001° pro fázi dále je to vysoká rychlost přenosu dat přes GPIB nebo USB (2k/s), velký a přehledný displej s rozlišením 14 digitů včetně unikátního grafického zobrazení multi-parametrů a statistických funkcí i průběhů jako je rozložení, histogramy, modulace v časové doméně atp. Díky vysoké rychlosti měření umožňuje čítač CNT 90 nahlédnout a porozumět některým nahodilým změnám signálu a jejich rozložením v čase a to od pomalých změn jako je drift až po rychlý jitter, modulace a jiné.

Uplatnění tohoto jedinečného čítače je především ve výrobních a kontrolních měřicích systémech, ve vědeckých, výzkumných a kalibračních laboratořích nebo při servisním měření v přímo v terénu. Přesný 12-ti místný čítač pro měření frekvence, časových intervalů, periody, šířky pulzu, fáze s vestavěnými statistickými funkcemi.

Typické aplikace použití

 • měření kmitočtové stability oscilátorů
 • měření a testování parametrů vf součástek a obvodů
 • měření jitteru v digitálních obvodech
 • měření časování v řídicích obvodech např. automobilový průmysl …atp.
 • metrologické aplikace - kalibrace a měření v telekomunikačních a navigačních systémech
 • měření v obvodech s fázovým závěsem

Další přístroje této kategorie

 • Čítač / analyzátor Pendulum CNT-91

  Až 250 000 měření / s do interní pamětí. Vysoké rozlišení - frekvence 12 dig/s i času 50ps. 2 600 měření /s přes GPIB /USB. Frekvenční rozsah 300MHz - opt, 3,8,14 a 20 GHz. Interní paměť až 3.5 M...

 • Čítač Stanford research systems SR 620

  Fekvenční rozsah 1.3 GHz. Měří frekvenci, periodu, šířku pulzu, fázi. Rozlišení frekvence 10 -9. Rozlišení času 25 ps / single-shot. Rozlišení fáze 0.001°. Vestavěné statistické funkce. Volitelně...

 • Pendulum CNT-90XL- Mikrovlnný čítač / analyzátor

  Dva přístroje v jednom - frekvence / výkon. Frekvenční rozsah 300 MHz / 27, 40, 46, nebo 60 GHz. Rozlišení 14-ti místné zobrazení. Výkon -35 dBm až + 10 dBm. Rychlost měření 250 k/s do interní paměti....

 • Čítač Stanford research systems SR 625

  Čítač od firmy Stanford research systems SR 625 s fekvenčním rozsahem 2 GHz. Měří frekvenci, periodu, šířku pulzu, fázi. Rozlišení frekvence 10 -9. Rozlišení času 25 ps u jednorázových dějů....

Jazykové verze

cz / en / sk

Jsme certifikováni dle ISO 9001:2016

Uživatelská sekce

Přihlásit se / Registrace